Kuumeettoman imeväisen välikorvatulehdus ei lisää invasiivisen bakteeritaudin riskiä

Pieni imeväinen on altis infektioille, ja oireet ovat usein vaikeasti tulkittavia.

Kuumeeton äkillinen välikorva­tulehdus ei aiheuttanut invasiivista bakteeritautia alle 90 vuoro­kauden ikäisille imeväisille kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa, johon osallistui 1 637 päivystyspoliklinikalla tutkittua kuumeetonta välikorva­tulehdusta sairastavaa imeväistä.

Tutkittavista 90 % sai antibioottia suun kautta, 94 % heistä amoksisilliinia. Lihakseen tai suoneen antibioottia annettiin 11 %:lle. Veriviljely tehtiin 17 %:lle ja likvoriviljely 6 %:lle. Viljelytutkimus tehtiin useammin nuorimmille, 0–28 vuorokauden ikäisille.

Yhtään viljelyllä varmistettua invasiivista infektiota ei todettu. 11 % imeväisistä otettiin sairaalaseurantaan.

Kuumeettomaan välikorvatulehdukseen liittyvät komplikaatiot olivat myös harvinaisia: vauvoista 645 tutkittiin uudelleen 30 vuorokauden kuluttua diagnoosista ja yhdellä todettiin lymfadeniitti sekä yhdellä viljelynegatiivinen sepsis.

Pieni imeväinen on altis infektioille, ja oireet ovat usein vaikeasti tulkittavia. Kuumeinen alle kolmen kuukauden ikäinen tarvitsee aina lääkärin päivystysluonteista arviota. Välikorvatulehdus on kohtalaisen harvinainen tuon ikäisellä, eikä se tämän tutkimuksen valossa näytä lisäävän vakavien, invasiivisten infektioiden riskiä.

McLaren SH, Cruz AT, Yen K ym. Invasive bacterial infections in afebrile infants diagnosed with acute otitis media. Pediatrics 2021;147(1):e20201571. doi: 10.1542/peds.2020-157

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 3/2021.