Kymmenet tuhannet jättivät rintasyöpäseulonnan väliin vuonna 2019

Osallistumisessa on eroja alueiden ja väestöryhmien välillä.

Rintasyöpäseulontaan osallistuminen on vähentynyt viime vuosina. Aiemmin lähes 90 prosenttia kutsutuista naisista kävi seulontamammografiassa. Nykyään osuus on hieman yli 80 prosenttia. Syitä muutokselle ei tiedetä.

Suomen Syöpärekisteri on juuri julkaissut uuden rintasyöpäseulonnan vuosikatsauksen.

Rintasyövän seulontaan osallistuminen vaihteli vuonna 2019 alueittain 74 prosentista 87 prosenttiin. Huolestuttavaksi erot kasvoivat väestöryhmien välillä: työelämän ulkopuolella ja työelämässä olevien naisten välillä osallistuminen vaihteli 61 prosentista 87 prosenttiin.

Jatkotutkimuksiin ohjatuissa ja rintasyöpälöydöksissä oli vain pieniä eroja väestöryhmien välillä.

– Osallistumisaktiivisuutta pitäisi pystyä parantamaan, tilastotieteilijä Milla Lehtinen Suomen Syöpärekisteristä sanoo tiedotteessa.

Seulonnan ulkopuoliset kuvantamistutkimukset eivät tasoita eroja

Suomen Syöpärekisteri keräsi rintasyöpäseulonnan vuosikatsaukseen ensimmäistä kertaa tietoja myös seulonnan ulkopuolisista mammografioista.

Seulonnan ulkopuolinen kuvantaminen on yleisintä juuri ennen seulontaikää eli 45–49-vuotiailla ja heti seulontaiän jälkeen eli 70–79-vuotiailla.

– Näyttääkin siltä, etteivät seulonnan ulkopuoliset kuvantamistutkimukset kohenna mammografioiden peittävyyttä seulonnan kohdeiässä eivätkä myöskään tasoita alueellisia tai väestöryhmien välisiä eroja, tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteristä arvioi tiedotteen mukaan.

Anttilan mukaan ohjelman ulkopuolisia kuvantamistutkimuksia tehdään pääasiassa oireiden perusteella, rintasyövän hoidon jälkeisessä seurannassa tai perinnöllisen rintasyöpäriskin takia, mutta lisäksi oireettomia naisia saatetaan kuvata seulontaluonteisesti.

– Säteilylaki edellyttää, että mammografiaan tarvitaan erityinen kirjallinen perustelu, jos tutkimus tehdään oireettomalle. On mahdollista, että ulkopuolisen kuvantamisen määrä vähenee jatkossa, hän sanoo.

Ultraäänitutkimuksiin säteilylaki ei vaikuta.

Kolmannes rintasyövistä löytyy seulonnassa

Rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Seulontaohjelmassa lähetettiin vuonna 2019 kaikkiaan 369 000 kutsua. Ohjelmaan osallistui 301 000 naista eli 82 prosenttia kutsutuista.

Suomessa todetaan vuosittain noin 5 000 rintasyöpää, joista puolet seulontaikäisillä. Kaikista rintasyövistä noin kolmannes löytyy seulonnassa.

Seulontaan osallistuminen varhentaa erityisesti hitaasti kasvavien rintasyöpien toteamista.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.