Millä nimikkeillä lääkäri saa mainostaa itseään?

Kuka voi mainostaa itseään unilääkäriksi? Muun muassa siihen otti kantaa Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta.

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunnalle on tullut viime aikoina kysymyksiä ammattinimikkeiden käytöstä.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevia markkinointiohjeita tarkennettiin vuonna 2016, jolloin lääkärien ammattinimikkeisiin sekä erityisasiantuntijuuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

Markkinointiohjeiden mukaan markkinoinnissa voidaan käyttää vain yleisesti hyväksyttyjä oppiarvoja, oikeuksia tai pätevyyksiä sekä virka-asemaan kuuluvia nimityksiä, jotka liittyvät siihen toimintaan, jota markkinointi koskee.

Nimikkeitä voidaan tarvittaessa ­lyhentää, mikäli se on yleisesti käytössä eikä muuta asian merkitystä. Esimerkiksi silmäkirurgi-nimikettä voidaan käyttää, mikäli kysymyksessä on silmäkirurgian erityispätevyyden omaava silmätautien erikoislääkäri.

Unilääkäri-termin käyttö

Unilääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri voi olla usean eri erikoisalan lääkäri esimerkiksi KNK-, keuhko-, psykiatrian-, neurologian- tai työlääketieteen erikoislääkäri. Tämän takia unilääkäri-termiä käytettäessä on suositeltavaa, että markkinoinnissa ilmoitetaan samassa yhteydessä lääkärin oma erikoisala, esimerkiksi psykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys.

Jos kyseessä on esimerkiksi unettomuudesta kärsivä potilas, hänen on hyvä tietää myös lääkärin varsinainen erikoisala. Hyväksyttävää ei ole, että unilääkäri-termiä käytetään, jos lääkärillä ei ole lainkaan unilääketieteen erityispätevyyttä.

Muita huomioita markkinointiin

Markkinoinnissa voidaan kertoa henkilöiden erityisasiantuntijuudesta, joka on osoitettava luotettavalla tavalla esimerkiksi Taitoni-rekisterissä tai vastaavan tasoisessa muussa ylläpidettävässä ­rekisterissä. Yleislääkärin ilmoittaessa erityisasiantuntijuudestaan hänen tulee ­olla toiminut lääkärinä vähintään kuusi vuotta.

Markkinoinnissa on aina erikseen mainittava, mikäli lääkäri on vasta erikoistumisvaiheessa. Erikoistuvalta lääkäriltä edellytetään, että hänet on rekisteröity alan erikoistumiskoulutusohjelmaan ja että hänellä on vähintään kahden vuoden koulutus ko. erikoisalalla, joka on suoritettu joko runko-koulutuksena tai eriytyvänä koulutuksena. ●

Teksti: Kati Lehtonen

Kuva: Panthermedia