Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistä parantuneet hieman

Potilastietojen saaminen organisaatiosta toiseen ei edelleenkään suju hyvin.

Lääkärien potilastietojärjestelmille antamat kouluarvosanat ovat keskimäärin parantuneet, ja sairaaloissa käytössä olevat järjestelmät ovat saavuttaneet terveyskeskusten järjestelmien tason. Parhaat arvosanat saivat yksityissektorin tietojärjestelmät, toteavat Peppiina Saastamoinen ym. Lääkärilehdessä julkaistavassa kyselytutkimuksessa.

Vaikka lääkärien tyytyväisyys järjestelmiin on parantunut, arviot ovat edelleen varsin kriittisiä. Eri järjestelmätuotteiden arvosanat vaihtelevat laajasti. Tyytyväisimpiä lääkärit ovat laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulosten saatavuuteen. Kuitenkin arviot siitä, auttavatko tietojärjestelmät estämään päällekkäisiä tutkimuksia, ovat muuttuneet kielteiseen suuntaan.

Suuri ongelma on edelleen potilastietojen siirtyminen organisaatioiden välillä. Siihen kuluu liikaa aikaa, eikä tietojen kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus vakuuta lääkäreitä. Vain joka kuudes vastaaja oli sitä mieltä, että tieto muissa organisaatioissa määrätyistä lääkkeistä on hyvin saatavilla. Kanta-palvelukaan ei vielä ole onnistunut helpottamaan kliinisessä päätöksenteossa tarvittavan tiedon saatavuutta.

Tutkimuksessa vertailtiin Lääkäriliiton kyselyn vastauksia vuosilta 2010, 2014 ja 2017. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi noin 4 000 potilastyötä tekevää lääkäriä.

Lähde: Saastamoinen P, Hyppönen H, Kaipio J ym. Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistä ovat parantuneet hieman. Suom Lääkäril 2018;73:1814–9.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 34/2018.

Lataa tiedostoja