Lääkäriliitto: Päivystys on turvattava myös harvaan asutuilla alueilla

Liiton mukaan maamme eri puolilla pitää pystyä turvaamaan laadukas ja potilasturvallinen ympärivuorokautinen päivystys.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että kaikille Suomen päivystäville sairaaloille taataan niiden profiilin mukainen riittävä toimintavolyymi ja resurssit turvallisen ja laadukkaan päivystyksen ylläpitämiseksi.

Liitto kannattaa voimassa olevan keskittämisasetuksen operatiivisen toiminnan tiukan määräsäätelyn keventämistä. Liiton mukaan olisi myös syytä pohtia, onko eri toimenpiteiden määrällinen säätely oikea tapa keskussairaaloiden tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämisessä.

Keskeistä on, että maamme eri puolilla pystytään turvaamaan laadukas ja potilasturvallinen ympärivuorokautinen päivystys, toteaa Lääkäriliitto lausunnossaan.

Liiton mukaan maamme harvaan asutuissa osissa on päivystys turvattava määräkriteereistä riippumatta väestön yhdenvertaisen hoitoonpääsyn takaamiseksi. Sairaaloiden työnjakoa ja toimintojen keskittämistä tuleekin tarkastella osana suurempaa terveydenhuollon kokonaisuutta.

Teksti: Tuomas Keränen