Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy huolissaan sote-uudistuksen valmistelusta

Terveydenhuoltoalan järjestöt Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy näkevät viisi nykyistä erityisvastuualuetta tarkoituksenmukaiseksi perustaksi sote-uudistukselle.

Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä edustavat järjestöt Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolestuneena seuranneet sote-uudistuksen valmistelua. Hallitusohjelman mukaan järjestämisratkaisu valmistellaan enintään 19 itsehallinnollisen alueen pohjalta. 14.8. julkaistun selvityshenkilöraportin mukaan alueita tulisi olla 9–12, jolloin alueilla olisi riittävä taloudellinen kantokyky kyetäkseen järjestämään kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Samalla niistä muodostuisi ”sopivia ja luontevia kokonaisuuksia” muidenkin alueille ajateltujen, kuntien tai valtion keskus- ja aluehallinnon tehtävien hoitamiseen.

Terveydenhuoltoalan järjestöjen mielestä sote-uudistus tulee tehdä ensisijaisesti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelun järjestämisen näkökulmasta – ei aluehallinnon tai muiden alueille suunniteltujen tehtävien ehdoilla. Järjestöjen mukaan viisi nykyisiä erityisvastuualueita vastaavaa itsehallintoaluetta ovat riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Vain näin voidaan taata kansalaisten palvelujen saaminen ja uudistukselle asetettujen huomattavien säästötavoitteiden toteutuminen.

Mikäli itsehallinnollisia alueita perustetaan samalle erityisvastuualueelle useampia, on seurauksena alueiden välisen kilpavarustelun jatkuminen. Se johtaa taloudellisten ja henkilöstöresurssien ohjautumiseen erikoissairaanhoitoon eikä perustason palveluiden vahvistamiseen, mikä kuitenkin on uudistuksen keskeinen tavoite. Uudistukselle asetettu julkisten menojen säästötavoite jää samalla toteutumatta.

Erityisvastuualueet ovat olemassa oleva rakenne, jolla on laissa säädetty velvoite alueen sisäisestä työnjaosta sopimiseen. Ne ovat kykeneviä vastaamaan myös vaativan erikoissairaanhoidon palveluista alueellaan lukuun ottamatta valtakunnallisesti keskitettäviä palveluja. Ei ole tarkoituksen-mukaista pirstaloida järjestelmää ja haaskata resursseja tarpeettoman monien alueiden hallintoon, vaikka hieman pienemmätkin alueet voisivat täyttää riittävän taloudellisen kantokyvyn vaatimuksen.

Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja, Lääkäriliitto

Silja Paavola
puheenjohtaja, SuPer

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Rauno Vesivalo
puheenjohtaja, Tehy

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoitus on julkaistu Lääkäriliiton Uutishuoneessa.