Lääkäriliitto: Terveydenhuollon henkilöstön suojauksessa on edelleen vakavia puutteita

Liitto painottaa, että terveydenhuollon henkilöstön suojavarusteiden käytöstä on syytä saada kansallinen linjaus.

Lääkäriliitto vaatii, että koronavirusepidemian aikana suojavälineistöä riittää lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle. Suojavarusteiden käytöstä on syytä saada myös yhtenäinen kansallinen linjaus.

Lääkäriliitto saa lääkäreiltä edelleen huolestuneita viestejä siitä, että hengityssuojaimia ja muuta suojavälineistöä ei ole tarpeeksi. Lääkäriliitto lähetti 8. huhtikuuta kyselyn jäsenkunnalleen koronatilanteesta. Vajaassa vuorokaudessa noin 5 000 lääkäriä on vastannut siihen. Vastaajista 28 prosenttia ilmoitti, että suojavälineistä on ajoittain tai jatkuvasti puutetta. Lisää tuloksia saadaan noin viikon päästä.

Suomeen on tullut ja tulossa suojausvälineistoä kansainvälisiltä markkinoilta. Osa siitä on kuitenkin valitettavasti heikkolaatuista. Sen vuoksi on tärkeä laajentaa kotimaista tuotantoa.

Terveydenhuollon henkilöstö on etulinjassa huolehtimassa sairastuneista ja riskiryhmissä olevista. Koronavirustartuntoja esiintyy jo nyt heillä enemmän kuin väestössä keskimäärin. Riittävä suojaus erityisesti terveydenhuollossa on aivan keskeistä työturvallisuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta.

Suojavälineiden käyttöön täytyy kouluttaa

Maailmalta tulee tietoa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisääntyvistä sairastumisista ja kuolemista. Riittävä suojavälineiden saaminen terveyden- ja vanhustenhuollon käyttöön on keskeistä myös koko väestön suojaamisen kannalta. Näin riskiryhmiä ja voidaan suojella mahdollisimman tehokkaasti ja terveydenhuoltohenkilökunta pysyy terveenä.

Henkilöstöä tulee kouluttaa suojavälineistön asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Niiden käytöstä on syytä saada myös yhtenäinen kansallinen linjaus. Tämä koskee esimerkiksi suojamaskien käyttöä vastaanottotilanteissa lääkärien ja potilaiden suojelemiseksi.

Riskiryhmiin kuuluvia lääkäreitä ei etulinjaan

Terveydenhuollon henkilöstöä tulee testata entistä laajemmin sekä virustartuntojen esille saamiseksi että jatkossa sairauden selättäneiden selvittämiseksi vasta-ainetestauksella.

Riskiryhmiin kuuluvia lääkäreitä ei tule sijoittaa etulinjaan seulomaan tautiepäilyjä tai hoitamaan sairastuneita. Näitä ovat esimerkiksi eräitä perussairauksia sairastavat ja sellaiset henkilöt, joiden vastustuskyky on alentunut. Heille koronavirustartunta on erityisen vaarallinen. Lääkäriliiton eilisen kyselyn perusteella peräti puolet niistä lääkäreistä, jotka katsoivat kuuluvansa riskiryhmiin, ei ollut päässyt muihin työtehtäviin.

Työnantajien tulee huolehtia myös muusta lääkärien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta osana työsuojelua tässä vaikeassa tilanteessa.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.