Lääkäriliitto tyytyväinen velvoittavan asiakassetelin poistoon

Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

Hallitus muutti joulun alla sote-uudistusta poistamalla asiakassetelin velvoittavuuden erikoissairaanhoidon palveluista. Aiempien esitysten tapaan peruspalveluissa toteutuu laaja valinnanvapaus.

Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen on tyytyväinen hallituksen korjausliikkeeseen, joka on linjassa Lääkäriliiton lausunnon kanssa.

– Näemme asiakassetelin mahdollisuutena. Ajatus esimerkiksi siitä, että velvoittavuus liittyisi erikoissairaanhoidon tai yleensä terveydenhuollon pal­veluiden osalta vain hoitotakuun määräaikojen ylittymiseen, on ihan perusteltua.

Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

– Hoitotakuulainsäädäntöä kiristetään siinä mielessä, että velvoitetaan tarjoamaan asiakasseteli, jos hoitotakuun määräajat ylittyvät. Nythän se on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi osittain. Julkisten erikoissairaanhoidon palveluntuotta­jien on huolehdittava entistä paremmin, että hoitotakuun määräajat eivät ylity.

Hallitus muutti myös velvoitetta ­tulevien sote-keskusten erikoislääkäri­palveluiden määristä. Aikaisemmin velvoite oli, että keskusten pitää järjestää vähintään neljä erikoislääkäripalvelua, mutta nyt velvoite laskettiin vähintään kahteen. Pärnäsen mukaan velvoite tältä osin olisi pitänyt poistaa kokonaan ja jättää maakunnille harkintavaltaa.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 1-2/2018.

Lue lisää jutun aiheesta