Lääkärin viestintä vaikuttaa potilaan paranemiseen

Lääkärin hyvin esittämät, valitut kysymykset voivat voimauttaa potilasta sekä edistää hoitoa ja kuntoutumista, selviää väitöstutkimuksesta.

Jo kaksi lääkärin esittämää valittua kysymystä voivat muuttaa potilaan halua ja kykyä edistää omaa hoitoa ja omaa kuntoutumista, selviää väitöskirjatutkija Harry Köhlerin Helsingin yliopistoon tehdystä väitöstutkimuksesta.

Köhlerin mukaan jokainen hetki saattaa olla lääkärille mahdollisuus käynnistää potilaassa hoidon kannalta hyödyllisiä oivalluksia ja pohdintaa.

Työssään hän seurasi ja havainnoi lääkäreiden ja potilaiden keskusteluja vastaanotoilla kahdessa yliopistosairaalassa ja yhdessä keskussairaalassa. Hän havaitsi potilailla reflektio-konstruktio-prosessin, jossa kukin potilas reflektoi lääkärin viestintää omalla tavallaan ja rakentaa oman toimintamallin, jonka mukaan aikoo toimia hoitojakson ajan.

– Toimintamalli voi olla hoitoa edistävä, mutta se voi olla myös heikentävä esimerkiksi silloin, jos se mahdollistaa hoito-ohjeiden laiminlyönnin, Köhler selventää tiedotteessa.

Huomioi potilas

Lääkärin kannattaa huomioida potilaan elämässä ja arjessa merkitykselliset asiat. Väitöstutkimuksessa tämä näytti lisäävän potilaan luottamusta ja sitouttavan hoitoon.

– Jos lääkäri keskittyy vain vaivaan tai sairauteen eikä huomioi potilasta ihmisenä, hoidon kannalta oleellista tietoa voi jäädä saamatta, Köhler muistuttaa.

Köhlerin mukaan lääkärin hoitavaa viestintää tulee arvioida systemaattisesti ja jopa kehittää lääkärien peruskoulutuksessa ja ammattitaitoa syventävissä koulutuksissa.

Väitöstutkimuksen mukaan viestintä on lääkärille tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Terveydenhuollon prosessien tehostuessa ja asioinnin siirtyessä enemmän digitaaliseen asiointiin henkilökohtaiset kohtaamiset tulevat entistä tärkeämmiksi.

– Jos lääkärin laadukas viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta - kuten näyttää tapahtuvan - panostus lääkärin viestinnän laatuun potilaskohtaamisessa vähentää kustannuksia, mutta parantaa hoitotuloksia, Köhler toteaa.

KTM Harry Köhler väitöskirja "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" (Healing communication. Effective communication by physicians at patient encounters) tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa perjantaina.

Kuva: Adobe/AOP