Lääkäriopiskelijat tekivät terveyskasvatusvideoita Turussa

Videot on tarkoitettu yläkoulujen opiskelijoiden käyttöön.

Turun yliopiston toisen vuoden lääketieteen opiskelijoiden terveyden edistämisen kurssi tuotti kaksi videotietoiskua koulujen terveystiedon tunneilla käytettäviksi.

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan terveyttä edistävä hanke. Tänä vuonna keinoksi valikoitui video. Kurssia veti kliininen opettaja Heli Halava.

Videoiden aiheina oli fyysinen ja psyykkinen itsetunto. Fyysistä itsetuntoa käsittelevä ryhmä toimi yhteistyössä kahden gynekologin, Seija Grénmanin ja Päivi Polon kanssa. Videolla Grénman vastaa opiskelijoiden laatimiin kysymyksiin siitä, kuinka yleisiä kosmeettiset gynekologiset intiimikirurgiset toimenpiteet ovat ja miksi niihin hakeudutaan. Haastatteluissa pohditaan myös, mitä voitaisiin tehdä, jotta tytöt ja naiset eivät hakeutuisi tällaisiin toimenpiteisiin.

Psyykkisen itsetunnon ryhmän tukena olivat psykologit Sari Ahlqvist-Björkroth ja Sonja Kumlander. Ryhmä haastatteli turkulaisia lukiolaisia, jotka kertoivat hyvän itsetunnon merkityksestä ja selviytymiskeinoista psyykkisen kuormituksen kanssa. Videon tarkoituksena on tukea nuoren koemusta siitä, että he ovat merkityksellisiä, heillä on oikeus tulla nähdyiksi omana itsenään ja kuulluiksi eri tilanteissa.

Videot löytyvät Youtubesta: Itsemyötätunto-video ja kehopositiivisuus-video.

--

Teksti: Hertta Vierula

Kuva: kuvakaappaus Youtube-videosta