Lääkäripäivillä jaettiin tunnustuksia

Matti Äyräpään palkinnon saanut professori Mikael Knip on toteuttanut ja johtanut useita laajoja lasten ja nuorten diabetesta koskevia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita.

Matti Äyräpään palkinto Mikael Knipille

Suomalainen Lääkäri­seura Duodecim myönsi vuoden 2017 Matti Äyräpään palkinnon Helsingin yliopiston lastentautien professorille Mikael Knipille. Professori Knip on tutkimus­ryhmänsä kanssa tehnyt merkittäviä ­löydöksiä lapsuusiän diabeteksen syntyyn vaikuttavista ­tekijöistä.

Hän on toteuttanut ja johtanut useita laajoja lasten ja nuorten diabetesta koskevia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita.

Viime vuosina Mikael Knip on keskittynyt erityisesti suoliston mikrobiomin ­roolin tutkimiseen.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääke­tieteen palkinto Markku S. Niemiselle

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen sai Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon. Nieminen on lääkärinä ja tutkijana vaikuttanut merkittävästi kardiologian erikoisalan kehittymiseen niin Suomessa kuin kansainvälises­tikin.

Markku S. Nieminen ­teki työuransa HYKS:n kardiologina, alan professoriyli­lääkärinä, medisiinisen tulosyksikön johtajana ja viimeksi HYKS:n Sydän- ja keuhko­keskuksen johtajana.

Maud Kuistilan palkinto Matti Korpille

Vuoden 2017 Maud Kuistilan palkinnon sai Tampereen yliopiston lastentautiopin ­professori Matti Korppi.

Palkinnon perusteluissa todetaan, ­että pitkä ura ja laaja kokemus lääkärintyöstä heijastuvat Matti Korpin käytännölliseen tapaan lähestyä kliinisiä ongelmia ja tutkimustietoa. Korppi on ­luova ja kannustava opettaja ja tutkimustyön ohjaaja. Hän korostaa oppimisprosessissa asioiden perin­pohjaista ymmärtämistä ja oman ajattelun kehittämistä.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta