Lääketeollisuus julkistaa tuet ja palkkiot

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkistavat toukokuun lopussa lääkäreille ja terveydenhuollon organisaatioille maksamansa palkkiot ja muut etuudet.

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkistavat toukokuun lopussa lääkäreille ja terveydenhuollon organisaatioille maksamansa palkkiot ja muut etuudet. Jokainen lääkeyritys julkaisee omat tietonsa omilla verkkosivuillaan.

Sidonnaisuuksien julkistaminen otetaan käyttöön samanlaisena kaikkialla Euroopassa.

Yksittäisten lääkärien kohdalla tänä keväänä julkaistaan suostumuksen antaneiden nimi ja vuoden 2015 aikana maksetut etuudet. Tapahtumakustannukset ja palkkiot on eroteltu erikseen. Jatkossa sidonnaisuudet julkaistaan vuosittain.

Minkälaista vastaanottoa odotatte sidonnaisuuksien julkistamiselle, erityisasiantuntija Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry:stä?

– Nyt asia synnyttää odotuksia ja jonkin verran huoltakin. Yhteistyön avoimuus on kuitenkin tärkeää ja uskomme, että näistä vuosittaisista julkistuksista tulee nopeasti arkipäiväinen asia.

Jotkut lääkärit ovat toivoneet, että tiedot yksilöitäisiin tarkemmin niin, että suurelle yleisölle olisi selvempää minkä tyyppisiä etuisuuksia he ovat saaneet. Onko tällaisia muutoksia odotettavissa?

– Lomake, jolla tiedot julkaistaan, on kompromissi, sillä sen täytyy olla samanlainen kaikkialla Euroopassa. Lääkärit voivat toki itse julkaista sidonnaisuustietojaan tätä tarkemmin.

Yksityisyydensuojalainsäädäntö määrää, että lääkäreiltä täytyy saada lupa nimen julkaisemiseen. Kuinka suuri osa on luvan antanut, erityisasiantuntija Laura Labart?

– Tarkkoja tietoja ei vielä ole. Uskomme kuitenkin, että suurin osa antaa luvan. Suhtautuminen lääkärikunnan piirissä on valtaosin positiivista. Hankkeella on ollut Suomessa alusta asti Lääkäriliiton tuki. Se on ollut etu – näin ei ole kaikissa maissa.

– Muutkin alat voisivat seurata avoimuudessa lääkäreiden ja lääketeollisuuden esimerkkiä.

Minkälaisia huolia lääkäreillä on sidonnaisuuksien julkistamiseen liittyen, terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski Lääkäriliitosta?

– Tätä on kysytty jäsenistöltä työmarkkinatutkimuksessa, jonka tuloksista tiedämme toukokuun lopulla. Osa saattaa katsoa, että tässä julkistetaan palkkatietoihin verrattavia yksityisiä tietoja, jotka eivät kuulu julkisuuteen. Jotkut ehkä pelkäävät henkilöön menevää ajojahtia tai sitä, että yhteiskunnan taholta kaikki sidonnaisuudet ymmärretään riippumattomuuden menetyksiksi.

– Lääkäriliiton kanta on, että yhteistyö lääketeollisuuden kanssa on tarpeellista ja jopa välttämätöntä lääketieteen kehityksen ja hyvän hoidon kannalta. Avoimuus on viesti siitä, että yhteistyö on asiallista, eikä siihen liity mitään salattavaa. Siksi toivomme, että kaikki lääkärit suostuisivat tietojensa julkaisemiseen. Lääkäriliiton ohjeen mukaan julkaisemisesta tulisi kieltäytyä vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Mitä seurauksia odotat tai toivot sidonnaisuuksien julkaisemisesta olevan?

– Paljon riippuu siitä, miten media suhtautuu. Ammattikunnalle asia on tietenkin uusi ja vaatii totuttelua. Olemme kokoamassa aiheesta lisätietoa Lääkäriliiton verkkosivuille. Minuun voi myös olla yhteydessä, jos asia herättää kysymyksiä.

– Toivon avointa keskustelua. Yhteiskunnan ja potilaiden lääkäreitä kohtaan tuntema luottamus on äärimmäisen tärkeää, eikä sen rakentamiseen riitä, että lääkärit itse kokevat toimivansa oikein. Meidän pitää myös pystyä vakuuttamaan muut siitä, että toimimme oikein. Sidonnaisuuksien avoimuus ja keskustelu siitä, mitä sidonnaisuudet tarkoittavat, on osa luottamuksen rakentamista.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia