Lääkkeiden korvausmuutos heikensi tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainoa

Eniten hoitotasapaino heikkeni kalliimpia diabeteslääkkeitä käyttävillä potilailla.

Vuoden 2017 alussa toteutetun diabeteslääkkeiden korvausmuutoksen vaikutus näkyy tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitotasapainossa, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Hoitotasapaino on huonontunut erityisesti niillä potilailla, jotka käyttivät korvausmuutoksen aikaan muita diabeteslääkkeitä kuin metformiinia tai insuliinia. Myös diabeteslääkkeiden vuosikulutus väheni korvausmuutoksen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin BMC Health Services Research -lehdessä.

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin vuoden 2017 alussa ylemmästä alempaan erityiskorvausluokkaan, eli niistä korvataan enää 65 prosenttia. Insuliinit pysyivät ylemmässä 100 prosentin erityiskorvausluokassa. Muutoksen taustalla oli hallitusohjelma, jossa asetettiin tavoitteeksi 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt.

Hyvä hoito estäisi komplikaatioita

Korvausmuutos kosketti yli 300 000 tyypin 2 diabetesta sairastavan henkilön elämää. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan suurin hoitotasapainon heikkeneminen havaittiin erityisesti kalliimpia diabeteslääkkeitä käyttävien potilaiden keskuudessa.

Tyypin 2 diabeteksen hoidon ensisijaisena tavoitteena on hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen ja diabetekseen liittyvien komplikaatioiden estäminen. Diabeteksen hoidon kustannukset ovat arviolta noin 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. Kustannuksista vähintään kaksi kolmasosaa koituu komplikaatioista, jotka olisivat estettävissä hyvällä hoidolla.

Diabetespotilaat ovat usein pienituloisia ja korvausmuutoksen on raportoitu kasvattaneen potilaiden omavastuuosuuksia. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota potilaiden mahdollisuuksiin hankkia tarvitsemansa lääkkeet.

Tutkijat hyödynsivät tietoja Siun soten potilastietojärjestelmästä sekä Kelan reseptitiedostosta.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.