Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä

Valtaosalla suomalaisista apteekeista on lääkkeiden saatavuusongelmia lähes päivittäin.

Proviisori Kati Sarnola selvitti väitöstutkimuksessaan lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia apteekeille. Tutkimuksessa 129 suomalaista apteekkia raportoi tilauksistaan saamatta jääneet lääkevalmisteet sekä saatavuusongelmien syyt ja vaikutukset.

Lähes kuukauden mittaisen seurantajakson aikana 80 prosentilla apteekeista oli lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin. Saatavuuskatkokset eivät tavallisesti aiheuttaneet ongelmia, sillä korvaava valmiste oli saatavilla. Kolmasosassa tapauksista syntyi ongelmia, kuten asiakastyytymättömyyttä, asiakaspalvelutilanteiden pitkittymistä ja vaikeuksia varastonhallinnassa.

Sarnola tutki saatavuusongelmien syitä haastattelemalla lääkeyritysten ja lääketukkujen edustajia. Haastattelujen perusteella saatavuusongelmien syynä on Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko. Myös äkilliset kysynnän muutokset aiheuttavat lääkkeiden saatavuusongelmia. Kysynnän muutoksia aiheuttavat paitsi myynnin kausivaihtelut, myös kilpailevien yritysten tuotteiden saatavuusongelmat.

Proviisori Kati Sarnolan väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 17.8.2018.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.