Lääkkeitä ei voi enää hankkia postitse Britanniasta

Sen sijaan Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen samoja rajoituksia kuin Euroopan talousalueeseen kuuluviin maihin.

EU-eroon liittyvän siirtymäajan päätyttyä vuodenvaihteessa Britanniaa koskevat Euroopan talousalueen ulkopuolisia maita koskevat tuontirajoitukset. Näin kertoo Fimea.

Britanniasta ei saa enää 1. tammikuuta alkaen vastaanottaa lääkkeitä postitse. Sen sijaan Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen samoja rajoituksia kuin Euroopan talousalueeseen kuuluviin maihin.

Muualta Euroopan talousalueelta saa tilata ja vastaanottaa lääkkeitä henkilökohtaiseen käyttöön tietyin edellytyksin.

Myös Britanniasta mukana tuotujen lääkkeiden sallittu määrä pienenee. Niitä saa tuoda Britanniasta vain kolmen kuukauden annoksen vuoden 2021 alusta alkaen. Huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset.

Vaikutuksia sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin

STM:n mukaan Suomen ja Britannian välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan ja sairaanhoito-oikeuksiin vaikuttavat sekä EU:n ja Britannian välinen erosopimus että kauppa- ja yhteistyösopimus. Henkilön tilanteesta riippuu, kumman sopimuksen perusteella hänen asemansa määräytyy.

Erosopimus takaa sairaanhoito-oikeudet siirtymäkauden jälkeen niille, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Britannian välillä ennen 1. tammikuuta 2021. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa Britanniassa opintojaan jatkavat opiskelijat sekä työkomennustaan jatkavat lähetetyt työntekijät perheenjäsenineen. Heillä on oikeus välttämättömään hoitoon samoilla ehdoilla kuin paikallisilla asukkailla.

Britanniaan matkustavilla ja siellä tilapäisesti oleskelevilla, jotka eivät ole olleet rajat ylittävässä tilanteessa ennen 1. tammikuuta 2021, on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon.

Hoito annetaan samoilla ehdoilla kuin paikallisille asukkaille. Oikeus osoitetaan Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Britanniasta Suomeen tulevat osoittavat oikeutensa hoitoon Britannian antamalla hoito-oikeustodistuksella, jonka muoto selviää myöhemmin.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.