Lahdessa kysytään alkoholista kaikilta

Jokainen yli 16-vuotias päivystyspotilas saa täytettäväkseen AUDIT-kyselyn. Tämä helpottaa puheeksi ottamista.

Lahden Akuutti24-päivystyksessä on kevättalvesta saakka kysytty alkoholinkäytöstä kaikilta päivystyspotilailta. Tavoitteena on systemaattisen toimintatavan avulla helpottaa alkoholin puheeksi ottamista. Kyseessä on kokeilu, jota jatketaan ainakin toistaiseksi.

Kaikki yli 16-vuotiaat päivystyspotilaat saavat täytettäväkseen esitietolomakkeen, jonka takapuolella on AUDIT-kysely.

– Kyselyn saa täyttää tai olla täyttämättä. Tarkoitus on herätellä jokaista itse ajattelemaan, millaista oma alkoholinkäyttö on, kertoo päivystyskeskuksen tulosaluejohtaja, kardiologi Hanna Suurmunne.

Jos potilas on täyttänyt AUDIT-kyselyn, hoitaja kysyy haastattelua tehdessään, herättikö kysely jotain ajatuksia. Hoitaja myös kysyy, haluaako potilas ohjausta. Halutessaan hän saa mini-intervention.

– Osa asiakkaista haluaa puhua asiasta, osa ei. Yleensä kukaan ei loukkaannu, eikä negatiivisia asiakaspalautteita ole tullut, Suurmunne kertoo.

Päivystyksen tiloissa on esillä julisteita, joissa kerrotaan, että alkoholista kysyminen kuuluu henkilökunnan työhön. Lisäksi tarjolla on esitevihkosia.

Alkoholi monen päivystyskäynnin takana

Usein alkoholinkäytön puheeksi ottaminen koetaan vaikeana, vaikka päivystyksen henkilökunta näkisikin, että alkoholi on päivystyskäynnin perimmäinen syy. Lahden kokeilu alkoi, kun päihdetyöryhmä pohti, miten puheeksi ottamista voisi helpottaa.

– Henkilökunta on pohtinut, onko tarpeellista teettää kyselyä kaikilla. On koettu hassuna antaa kysely vanhalle ihmiselle, joka ei näytä siltä, että käyttäisi alkoholia. Toisaalta tässä taannoin paljastui vanhemman rouvan lonkkamurtuman taustalta alkoholi, Suurmunne kertoo.

Alkoholin riskikäyttö vaikuttaa monen päivystyskäynnin taustalla. Ihmiset eivät välttämättä itse ymmärrä, että tapaturman, eteisvärinän, yleistilan laskun, oksentelun tai ripulin syynä on oma alkoholinkäyttö. Etenkin vanhuksilla jo kaksi annosta kerralla tai seitsemän annosta viikossa ylittää riskikäytön rajat.

– Tiedämme, että ainakin 600 000 tavallista suomalaista käyttää alkoholia yli riskirajojen. Kysymällä asiasta yritämme saada ihmiset miettimään omaa alkoholinkäyttöään.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Panthermedia