Lähes joka neljäs potilasvahinkoilmoitus johti korvauksiin­­­­ — eniten vahinkoja tapahtuu leikkaus- ja anestesiatoimenpiteissä

Korvattavista potilasvahingoista melkein puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin.

Hoitovahinkoja tapahtuu esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteissä.
Adobe/AOP
Hoitovahinkoja tapahtuu esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteissä.

Vuonna 2022 Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin yli 9 000 vahinkoilmoitusta. Vuoden aikana käsitellyistä ilmoituksista lähes neljännes johti korvauksiin.

Valtaosa vuonna 2022 korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Potilasta olisi tullut hoitaa toisin, ja vahingolta olisi vältytty.

Korvattavat potilasvahingot liittyvät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 773. Näistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin. 

Hammashoidollisten toimenpiteiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin yhteensä 312. Yleisimmin vahinko sattui juurihoidon tai hammasproteettisen hoidon yhteydessä.

Erityyppisten kliinisten tutkimus- tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin yhteensä 547. Tässä ryhmässä korostuvat viiveet niin diagnoosin saannissa kuin itse hoidossa. Näiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. 

Käytettävissä olevien resurssien vähäisyydestä aiheutuvia vahinkoja ei kuitenkaan korvata.

Lähes puolet korvauksista on ansionmenetysten korvaamisia

Potilasvakuutuskeskus antoi ratkaisun noin 8 400 vahingosta. Kaikkiaan 24 prosentissa ratkaisuista päädyttiin siihen, että lain edellyttämät korvausperusteet täyttyvät.

Vuonna 2022 potilasvahinkojen korvauksia maksettiin yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, pääosin jo aiemmin sattuneista, ennen vuotta 2022 ratkaistuista vahingoista. Lähes puolet vuonna 2022 maksetuista korvauksista aiheutui potilasvahingon aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamisesta.

Reilu kolmannes korvauksista aiheutui tilapäisen ja pysyvän haitan korvaamisesta. Loput korvauksista oli sairaanhoidon kustannuksia ja muita potilasvahingosta aiheutuneiden kustannusten korvauksia.

– Koska potilasvakuutuksesta korvataan vain korvauksenhakijalle itselleen vahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset, potilasvahinkojen todelliset kustannukset terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle ovat vielä moninkertaisesti suuremmat – vahinkoa kärsineille ja heidän omaisilleen aiheutuneista inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen kertoo tiedotteessa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.