Laihdutusleikkausten pitkäaikaistulokset ovat lupaavia

Leikkauksen teho kestää yli kymmenen vuotta, mutta vaikean ylipainon hallintaan tarvitaan myös uusia keinoja.

Laadukkaat seurantatutkimukset lihavuuden kirurgisesta hoidosta alkavat olla kymmenen vuoden mittaisia. Vastikään on julkaistu lupaavia pitkäaikaistuloksia.

Kaliforniassa verrattiin satunnaistetussa tutkimuksessa laparoskooppista mahalaukun ohitusta (n = 111) ja pantaleikkausta (n = 86). Ennen leikkauksia potilaiden keski-ikä oli 43 ± 10 vuotta ja painoindeksi 46 ± 5,6 kg/m2. Kymmenen vuoden seurannan jälkeen painon oli laskenut 42 ± 20 kg mahalaukun ohituksessa olleilla ja 27 ±14 kg pantaleikkauksen läpikäyneillä. Uusintaleikkauksia piti tehdä pantaleikkauksien jälkeen jopa 31 %:lle, mahalaukun ohituksen jälkeen 8 %:lle. Diabetes parani 68 %:lla hoidetuista, verenpainetauti ja dyslipidemiat noin 60 %:lla.

Toisessa tutkimuksessa seurattiin 12 vuoden ajan 1 156 liikalihavan potilaan kohorttia. Potilaista 418:lle tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus, loput muodostivat kaksi vertailuryhmää (417 ja 321 potilasta). Leikkauksella hoidetussa ryhmässä paino putosi 12 vuodessa 35,0 kg, vertailuryhmissä keskimäärin 2,9 kg. Diabetes parani kirurgisesti hoidetussa ryhmässä 43 potilaalta 84:stä (51 %) 12 vuoden seurannassa. Myös verenpainetauti ja dyslipidemiat korjaantuivat kirurgian ryhmässä tehokkaammin kuin verrokeilla.

Molemmat pitkäaikaiskohortit osoittavat, että laihdutusleikkauksen teho kestää yli kymmenen vuotta. On muistettava, että mahalaukun ohitusleikkaus­potilailla ilmeni seurannassa jonkin verran komplikaatioita, kuten anastomoosiulkuksia ja sappirakon tulehduksia. Vaikka kirurginen hoito on tehokkain vaikean ylipainon hallintaan, uusia keinoja tarvitaan.

Lähde: Nguyen NT ym. Ten-year outcomes of a prospective randomized trial of laparoscopic gastric bypass versus laparoscopic gastric banding. Ann Surg 2017, painossa. doi: 10.1097/SLA.0000000000002348

Adams TD ym. Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass. N Engl J Med 2017;377:1143–55.

Kirjoittaja:

Hannu Paajanen

gastrokirugian professori

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 46/2017.