Laitosvanhusten ylikuolleisuus COVID-19-tautiin ensiaallossa

Miesten ylikuolleisuus oli suurempaa kuin naisten.

Koronapandemian ensimmäinen aalto tappoi ennen kaikkea ­ympärivuorokautisessa hoidossa olevia vanhuksia. Kuolleisuus COVID-19-tautiin on ollut vahvemmin yhteydessä ikään kuin muihin sairauksiin tai lihavuuteen. Eri maissa arviot laitos­hoidon asukkaiden osuudesta koronaan kuolleista ovat vaihdelleet 30 %:sta 85 %:iin. Ranskassa selvitettiin vanhainkotien asukkaiden osuutta ja ylikuolleisuutta maalis-toukokuussa 2020.

Kohortti oli massiivinen (6 515 vanhainkotia) ja tutkittavat hyvin vanhoja (naisten keski-ikä 89 v, miesten 84 v). Tiedot kuolemista saatiin kansallisesta rekisteristä.

Kolmen kuukauden aikana vanhain­kodeissa ilmeni 13 505 kuolemaa enemmän kuin normaalisti. Kuolleisuus lisääntyi 43 %. Miesten ylikuolleisuus oli suurempaa kuin naisten. Naisilla ylikuolleisuus oli suurinta nuorimmassa ikäryhmässä (60–75 v) ja väheni vanhimpia ikäryhmiä kohti. Miehillä ei vastaavaa ilmiötä havaittu.

Jyrkkä kuolleisuuspiikki osui vain neljän viikon ajanjaksolle. Suurimmat kuolleisuusluvut osuivat kevään viikoille 14 ja 15, kun vanhainkodit oli jo suljettu ulkopuolisilta. Vanhainkotien asukkaiden ylikuolleisuus kattoi 51 % koko Ranskan väestön ylikuolleisuudesta kyseisenä aikana. Kuolleisuus ei vähentynyt sen jälkeen, kun ensimmäinen pandemia-­aalto oli ohi. Se vaihteli alueittain ja oli suurinta sosiaalisesti huonompiosaisten alueilla.

Aiemmat tutkimukset ovat yleensä raportoineet kuolleisuutta COVID-19-­tautiin. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on uusi. Syyt laitosvanhusten koronakuolleisuuteen tunnetaan: korkea ikä, gerastenia, pandemian alussa tautiin ei ollut osattu varautua ja suojavarusteista, testauskapasiteetista ja henkilökunnasta oli pulaa. Vaihtuva, heikosti koulutettu henkilökunta ja omaiset toivat tautia asukkaisiin, jotka liikkuvina tartuttivat myös toisiaan.

Canoui-Poitrine F ym. Magnitude, change over time, demographic characteristics and geographic distribution of excess deaths among nursing home residents during the first wave of COVID-19 in France: a nationwide cohort study. Age Ageing 2021;50:1473–81.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 43/2021.