Lakiesitys: Tartuntataudeista vastaavalle lääkärille oikeus määrätä potilas eristykseen

Eduskunta otti tiistaina käsittelyyn uuden tartuntatautilain, joka muun muassa vahvistaisi kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkärien merkitystä.

Eduskunta otti tiistaina käsittelyyn uuden tartuntatautilain, joka muun muassa vahvistaisi kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkärien merkitystä.

Laki antaisi tartuntataudeista vastaavalle lääkärille oikeuden määrätä potilaan karanteeniin tai eristykseen. Nykyisin tästä päättävät kuntien toimielimet tai lautakunnat.

Lisäksi aluehallintovirastoissa kuuluisi olla nimettynä tartuntataudeista vastaava lääkäri. Uutta virkaa ei kuitenkaan perustettaisi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan näin nopeutetaan toimintaa ja kevennetään hieman hallintoa tartuntatautien torjunnassa. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä tartuntataudeista vastaavat lääkärit on jo nimetty.

STM:n ylilääkärin Sari Ekholmin mukaan laki toisi muutoin melko vähän muutoksia lääkärien ja kunnissa tehtävän tartuntatautien vastaisen työn kannalta.

– Suurin syy kokonaisuudistukselle oli, että vanha laki on vuodelta 1986 ja sen jälkeen on muuttunut paljon. Esimerkiksi edellisen pandemian aikana johtamisessa ja yhteistyössä havaittiin puutteita.

Ekholm toteaa, että hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssin lisääntyminen vaikeuttavat hoitoa, lisäävät kustannuksia ja vaativat uusia toimintatapoja. Myös kansainvälisen yhteistyön merkitys tartuntatautien torjunnassa on lisääntynyt.

Työnjako ja velvollisuudet selväksi

Lakiehdotuksen mukaan kunta vastaisi edelleen alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.

Samalla terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköiden työnjakoa ja velvoitteita täsmennettäisiin infektioiden ja lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien torjumiseksi. THL:n asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi.

Myös viranomaisten tiedonsaannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saisivat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi.

Laki velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tilanteita johtaisi edelleen STM. Valtioneuvoston asetus voisi antaa oikeuden rokotuksiin terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja työterveyshuollon yksiköille.

Lakiesitystä käsitellään valiokunnissa lähiaikoina. Jos eduskunta hyväksyy lain, se tulee voimaan aikaisintaan keväällä.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.