Laktobasillista apua bakteerivaginoosin uusiutumisen ehkäisyssä

Myös hoitomyöntyvyys vaikuttaa hyvältä.

Emättimeen annosteltavan lakto­basillivalmisteen käyttö vähentää merkittävästi bakteerivaginoosin uusiutumista antibioottihoidon jälkeen. Arviolta 15–50 % hedelmällisessä iässä olevista naisista kärsii bakteerivaginoosista, ja se uusii jopa 75 %:lla antibioottihoidon jälkeen altistaen naiset seksi­taudeille, hedelmällisyyteen liittyville terveysongelmille ja ennenaikaiselle synnytykselle.

Amerikkalaisessa kaksoissokkoutetussa faasin IIb tutkimuksessa 228 naista, iältään 18–45 vuotta, satunnaistettiin metronidatsolilla hoidetun bakteerivaginoosin jälkeen saamaan 11 viikon ajan emättimeen Lactobasillus crispatus -valmistetta ­tai lume­lääkettä, ensimmäisen viikon aikana 5 annosta ja sen jälkeen kaksi annosta viikossa. 12 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, 88 % laktobasilliryhmästä ja 84 % lumelääkeryhmästä antoi emätin­näytteet.

Bakteerivaginoosin todettiin uusineen 30 %:lla laktobasillivalmisteen käyttäjistä ja 45 %:lla lumelääkkeen käyttäjistä. Ero säilyi samankaltaisena myös kontrollissa 24 viikon kohdalla, vaikka uusintainfek­tioiden määrä hieman kasvoi. Kuukautisten ja ilman kondomia tapahtuneiden yhdyntöjen ei todettu vaikuttavan emättimen laktobasillipitoisuuteen. Sivuvaikutusten esiintyminen oli samanlaista molemmissa ryhmissä, eikä niitä luokiteltu lääkitykseen liittyviksi.

Lactobasillus crispatus -valmiste vähentää bakteerivaginoosin uusiutumista metronidatsolihoidon jälkeen ja hoitomyöntyvyys vaikuttaa hyvältä.

Cohen CR, Wierzbicki MR, French AL ym. Randomized trial of Lactin-V to prevent recurrence of bacterial vaginosis. N Engl J Med 2020;382:1906–15.

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 47/2020.