Lannerangan ahtaumataudin leikkaushoidosta on apua pitkään

Leikkaushoito helpotti valtaosan oireita vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen, ilmeni väitöstutkimuksessa.

Potilaat kokevat lannerangan ahtaumataudin leikkaushoidon helpottavan oireita vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Iina Tuomaisen väitöstutkimus.

Lannerangan ahtaumatauti (lumbar spinal stenosis, LSS) on yleisin selkäleikkauksen syy yli 65-vuotiailla.

Tutkimuksessa seurattujen potilaiden leikkaukset tehtiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2001 ja 2004 välillä. Potilaille tehtiin kyselyt ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen kolmen ja kuuden kuukauden sekä yhden, kahden, viiden ja kymmenen vuoden kuluttua.

Leikkaushoito helpotti oireita valtaosalla potilaista vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen. Potilaista 68 prosenttia arvioi tuolloin tilanteensa olevan täysin parantunut tai huomattavasti parempi kuin ennen leikkausta.

Toisaalta neljäsosa potilaista tarvitsi uusintaleikkauksen.

Parempaa toimintakykyä ja vähäisempää kipua kymmenen vuoden seurannassa ennustivat tupakoimattomuus, alle 12 kuukautta kestänyt särkylääkkeiden käyttö, parempi itse arvioitu terveydentila ennen leikkausta sekä se, että kyseessä oli potilaan ensimmäinen alaselkäleikkaus.

Lisääntyneet masennusoireet tai tyytymättömyys elämään ennen leikkausta tai seurannan aikana olivat yhteydessä heikompaan leikkaustulokseen kymmenen vuoden seurannassa.

– Tulosten perusteella tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta olisi tärkeää, ja huomiota olisi hyvä kiinnittää myös leikkaushoitoa tarvitsevien potilaiden mielenterveyteen. Lisäksi näiden tulosten avulla voidaan tunnistaa paremmin ne potilaat, joilla voi olla riski huonompaan leikkaustulokseen kymmenen vuoden seurannassa, Tuomainen sanoo tiedotteessa.

Iina Tuomaisen kliinisen lääketieteen alan väitöskirja Preoperative predictors and surgical outcome in lumbar spinal stenosis– a prospective 10-year follow-up study tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 24. syyskuuta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.