Lapsen kaltoinkohtelu ulottuu usein sisaruksiinkin

Kaltoinkohtelu voi olla seksuaalista, fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai perustarpeiden laimin­lyöntiä.

Väestöpohjaisessa syntymä­kohortissa todettiin lapsen kaltoinkohtelun lisäävän myös sisaruksen kaltoinkohtelun riskiä. Etenkin äidin nuori ikä lisäsi riskiä. Lastensuojeluilmoitus esikoisesta 60-kertaisti todennäköisyyden, että perheen toisestakin lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Yhteys oli voimakkain, kun ­kyseessä oli lapsen laiminlyönti tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Australialaistutkijat kartoittivat 520 sisarusparin kaltoinkohtelua yhdistämällä lastensuojelun rekisteritietoja 21 vuoden iässä tehtyyn seurantakäynnin tuloksiin. Tutkittavilta kysyttiin tuolloin lapsuuden seksuaalisesta hyväksi­käytöstä.

Kaltoinkohtelun vuoksi oli 16 vuoden ikään mennessä tehty lastensuojeluilmoitus 64 esikoislapsesta ja 60:stä toisena syntyneestä. Esikoisista tehdyistä ilmoituksista voitiin todentaa 44: 24 laiminlyöntiä, 23 fyysistä väkivaltaa, 14 henkistä väkivaltaa ja 14 seksuaalista hyväksikäyttöä. Perheiden toisena syntyneiden lasten luvut olivat samankaltaisia.

Perheitä, joissa sisarusparin molemmista lapsista oli tehty kaltoinkohtelun vuoksi lastensuojeluilmoitus, oli 8,5 %.

21 vuoden iässä 58 % sisaruksista raportoi seksuaalisesta hyväksi­käytöstä, jos esikoinen oli joutunut sen uhriksi. Äidin alle 20 vuoden ikä oli merkittävin kaltoinkohtelun riskiä lisäävä tekijä. Äidin masennus, alku­peräiskansaan kuuluminen, vanhempien asuminen erillään, matala koulutus- ja tulotaso olivat vaikutukseltaan ­vähäisempiä.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ­muodot vaihtelevat. Kaltoinkohtelu voi olla seksuaalista, fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai perustarpeiden laimin­lyöntiä ja välinpitämättömyyttä. Lapsen kaltoinkohtelu on huomioitava sisarusten riskitekijänä.

Kisely S, Strathearn L, Najman JM. Risk factors for maltreatment in siblings of abused children. Pediatrics, verkossa 5.4.2021. doi: 10.1542/peds.2020-036004

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 37/2021.