Lapsena ja nuorena sairastettu syöpä voi vaikuttaa myöhemmin mielenterveyteen

Alle 35-vuotiaana syövän sairastaneilla on sisaruksiin verrattuna suurentunut riski mielialaongelmiin ja muistisairauteen.

Lapsena syövän sairastaneilla on suurentunut riski matalampaan koulutustasoon ja varhaiseen eläköitymiseen verrattuna terveisiin ikäverrokkeihin. Tämän havainnon teki LL Ritva Ahomäki väitöstutkimuksessaan. Lisäksi nuorena sairastettu syöpä saattaa olla myöhempien mielenterveysongelmien riskitekijä etenkin naisilla.

Lapsena syöpään sairastuneista on viiden vuoden kuluttua elossa keskimäärin 80 prosenttia, kun aikuisten vastaava luku vaihtelee syöpätyypistä ja syövän levinneisyydestä riippuen alle 30 prosentista 80 prosenttiin. Noin 75 prosenttia lapsena syövän sairastaneista kohtaa jonkin syöpään liittyvän myöhäisvaikutuksen ja 30 prosentilla on useampi myöhäisvaikutuksen aiheuttama haitta. Syöpään tai syöpähoitoihin liittyviä myöhäisvaikutuksia ovat esimerkiksi oppimiskykyyn ja fyysiseen suorituskykyyn liittyvät ongelmat sekä hormonaaliset ja psykologiset ongelmat.

Ei suurentunutta työttömyysriskiä

Ahomäki havaitsi, että alle 16-vuotiaana syövän sairastaneista ikätovereitaan useampi suoritti vain peruskoulun. Lisäksi peruskoulun päättötodistuksen arvosanat olivat ikätovereita matalampia aivokasvaimen sairastaneilla, pään alueen sädehoitoa saaneilla, pojilla ja osalla ennen kouluikää sairastuneista potilasryhmistä.

– Lapsena aivokasvaimen, leukemian tai non-Hodgkin lymfooman sairastaneilla havaittiin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineissa, kuten äidinkielessä ja matematiikassa, huonommat arvosanat kuin ikätovereilla. Tällä saattaa olla vaikutusta jatkokoulutustasoon, toteaa.

Ahomäki havaitsi, ettei suurentunutta työttömyysriskiä ole, mutta varhaisen eläköitymisen vaara on kohonnut. Lisäksi syövän lapsena sairastaneilla on matalampi tulotaso verrattuna ikätovereihin.

– Lapsuudessa aivokasvaimen sairastaneilla oli lähes 15-kertainen riski varhaiseen eläköitymiseen, leukemiasta tai non-Hodgkin lymfoomasta selvinneillä riski oli 4-kertainen ja kiinteän kasvaimen sairastaneilla kaksinkertainen ikätovereihin verrattuna, Ahomäki lisää.

Tarve systemaattiseen seurantaan

Syövän sairastaminen nuorena saattaa olla syynä mielenterveysongelmiin jopa vuosia syöpähoitojen jälkeen.

Alle 35-vuotiaana syövän sairastaneilla on sisaruksiin verrattuna suurentunut riski mielialaongelmiin ja muistisairauteen. Nuorena syövän sairastaneilla havaittiin lisääntynyt riski myös masennuslääkeostoihin sisaruksiin nähden.

– Etenkin naisilla havaittiin selvästi suurentunut riski ahdistuneisuushäiriöihin verrattuna syövän sairastaneisiin miehiin sekä sisaruksiin. Mielenterveysongelmien kartoitus tulisikin ottaa huomioon potilaiden myöhäisseurannassa.

Merkittävällä osalla nuorena syövän sairastaneista on myöhemmin ilmeneviä terveyshaittoja, joiden tunnistamisessa tarvitaan osaamista. Tämän vuoksi heillä tulisi olla mahdollisuus systemaattiseen, asiantuntevaan myöhäisseurantaan. Myös internetpohjaisia ohjelmia on jo kehitetty potilaiden myöhäisseurantaa varten, mutta niiden vaikuttavuudesta tarvitaan vielä lisätutkimusta

Ahomäki painottaa, että kansainvälisen seurantaohjeistuksen mukaisesti jokaiselle nuorelle tulisi tehdä arvio sairastetun syövän ja siihen saatujen hoitojen aiheuttamasta myöhäishaittojen riskistä. Riskinarvion pohjalta määritellään yksilöllinen seuranta.

LL Ritva Ahomäen väitöskirja Psykososiaalinen selviytyminen nuorena sairastetun syövän jälkeen tarkastetaan Turun yliopistossa 25.5.2018.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.