Lasten ensihoitoa vaativat tehtävät keskittyvät heikompiosaisille alueille

Lasten ensihoitoa vaativia hätätilanteita sattuu jopa kuusi kertaa enemmän matalan tulotason alueilla kuin muualla.

Lasten ensihoitotehtävien määrään vaikuttavat asuinalueen keskimääräinen tulotaso, koulutustaso sekä työttömyysaste. Lasten ensihoitoa vaativia hätätilanteita sattuu jopa kuusi kertaa enemmän matalan tulotason alueilla kuin muualla. Näin kertoo HUS:n tutkimus.

Tutkimuksessa analysoitiin 3 612 hätäkeskuksen välittämää kiireellistä lasten ensihoitotehtävää. 10 000 euron vähennys alueen keskimääräisessä vuosiansiossa lisäsi viidenneksellä alle 16-vuotiaiden ensihoidon tarvetta. Tulotason lisäksi samansuuntaisesti vaikuttivat asuinalueen matala keskimääräinen koulutustaso ja työttömyysaste.

Merkittäviä eroja

Lastentautien, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Heli Salmi kertoo, että erot olivat merkittäviä.

– Hätätilanteiden esiintyvyys vaihteli hyvätuloisempien alueiden vuosittaisesta 0,8 kerrasta/100 lasta pienituloisempien alueiden 4,8 kertaan/100 lasta.

Kaupunginosien välinen ero ei selittynyt turhilla yhteydenotoilla hätäkeskukseen, sillä lääketieteellisesti tarpeettomiksi arvioitujen ensihoitotehtävien jakauma ei vaihdellut alueen sosioekonomisten tekijöiden mukaan.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sosioekonomisesti huonommin menestyvillä alueilla ja niillä asuvilla lapsilla on enemmän vakavia sairauksia ja tapaturmia, jotka edellyttävät ensihoidon kiireellistä arviota paikan päällä. Tuloksista ei voi päätellä, johtuuko tämä suuremmasta sairastavuudesta, huonommasta terveyspalveluiden saatavuudesta vai heikommasta terveyspalveluiden laadusta näillä alueilla.

Tulokset ovat samansuuntaisia useiden Suomessa ja muissa länsimaissa raportoitujen lasten sosioekonomisia terveyseroja kuvaavien havaintojen kanssa.

– Tulokset haastavat terveydenhuollon ja päätöksenteon ammattilaisia pohtimaan keinoja, joilla sosioekonomiseen asemaan liittyviä terveyseroja voitaisiin vähentää Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, Salmi jatkaa.

Lasten ensihoidon tehtävien syyt erilaisia kuin aikuisilla

Lasten ensihoitotehtäviä on aikaisempien tutkimusten perusteella Helsingissä noin 5 prosenttia kaikista ensihoitotehtävistä, vaikka lapsia on väestöstä 15 prosenttia. Syyt poikkeavat aikuisten ensihoidon tarpeesta. Lapsilla ensihoitoa tarvitaan useimmiten putoamisten ja kaatumisten, hengitysvaikeuden, kouristuskohtausten ja myrkytysten takia.

Tutkimusaineisto on Helsingistä vuosilta 2012–2013, ja tulokset kattavat Helsingissä annetun sairaalan ulkopuolisen hätäkeskuksen välittämän kiireellisen ensihoidon. Tutkimus on julkaistu Archives of Disease in Childhood –lehdessä.

kirjoittaja: Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.