Lasten murtumadiagnooseissa on paljon epäselvyyksiä

Kasvavan luuston murtumat ovat erilaisia kuin aikuisilla, ja ne myös paranevat nopeammin.

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa kehitetty lasten murtumarekisteri Kids` Fracture Tool auttaa lääkäriä diagnosoimaan lasten murtumat tarkemmin. Lasten kasvavan luuston murtumat ovat erilaisia kuin aikuisilla, ja ne myös paranevat aikuisia nopeammin. Siksi on tärkeää aloittaa oikea hoito heti alkuunsa.

Noin joka viideskymmenes lapsi saa vuosittain murtuman. Joka kolmannella lapsella todetaan murtuma pituuskasvun aikana. Murtumapotilaista poikia on jopa kaksi kolmasosaa. Viime vuonna lapsille tuli eniten murtumia trampoliinilla hyppiessä.

Röntgendiagnostiikka on lasten murtumissa hankalaa jopa kokeneelle lääkärille, minkä vuoksi lasten murtumadiagnooseissa on paljon epäselvyyksiä. Suomessa hoitokäytännöt vaihtelevat, usein lasten murtumia ali- tai ylihoidetaan.

Uudessa lastensairaalassa työskentelevä ortopedi Topi Laaksonen kertoo tiedotteessa, että Kids`s Fracture Tool auttaa lääkäriä diagnosoimaan potilaan murtuman aikaisempaa tarkemmin ja nopeammin.

Ohjelman avulla lääkäri pääsee katsomaan malliröntgenkuvia ja niihin liittyviä hoito-ohjeita. Nämä auttavat päätöksenteossa ja ohjaavat oikean murtumahoidon valitsemiseen. Ohjelmistoon kirjataan kaikki pienetkin havainnot murtumanhoidosta, myös ne, jotka olisi voitu hoitaa potilaan tapauksessa paremmin.

Tietokanta laajenee päivittäin

Laaksonen kertoo, että 10 000 lapsen murtuman tiedot sisältävä tietokanta laajenee päivittäin. Ohjelmaa käytetään Uudessa lastensairaalassa kaikissa murtumahoidon vaiheissa.

– Tavoitteena on, että muutkin yliopistosairaalat käyttäisivät Kids’ Fracture Toolia, jotta murtumien hoitolinjoja voitaisiin yhteistyössä yhtenäistää sekä kehittää kansallisella tasolla. Lapset saisivat siten samanlaista hoitoa riippumatta vamman sattumispaikasta. Myös muissa lasten murtumia hoitavissa terveydenhuollon toimipaikoissa ohjelman käyttö on täysin mahdollista, sanoo Topi Laaksonen.

Ohjelma on käytössä Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa, ja syksyllä sen käyttö aloitetaan Espoon Jorvin sairaalassa. Turussa TYKS valmistelee ohjelman käyttöönottoa.

Kids` Fracture Tool on kehitetty HUS:n ja BCB Medicalin kanssa yhteistyössä.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 26.8.2019.