Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ruuhkautuneet korona-aikana

Tukea tarvitsevia asiakkaita on aiempaa enemmän.

Koronatilanne on ruuhkauttanut lasten, nuorten ja perheiden palveluja, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa, selviää THL:n tuoreesta tilannekuvasta.

Työaikaa joudutaan nyt monessa paikassa käyttämään keväällä tekemättä jääneisiin terveystarkastuksiin ja rokotuksiin. Samanaikaisesti tehdään syksylle suunniteltuja terveystarkastuksia. Lisäksi neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on siirretty henkilöstöä muihin tehtäviin.

Huoli lapsista ja nuorista kasvanut

Opiskeluterveydenhuollossa toimivista 40 prosenttia ilmoitti huolen opiskelijoiden hyvinvoinnista olevan merkittävästi suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kouluterveydenhuollon henkilöstöstä viidennes arvioi huolensa huomattavasti suuremmaksi, neuvolan terveydenhoitajista joka kymmenes.

– Neuvolan ammattilaiset kokevat, että yksinäisyys ja turvattomuus, vanhemmuuden haasteet, parisuhde- ja mielenterveysongelmat sekä perheen taloudelliset vaikeudet ovat kasvaneet korona-aikana, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen tiedotteessa.

Joka kuudes neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajista raportoi, että vähintään 60 prosenttia kevään laajoista terveystarkastuksista jäi tekemättä. Samaan aikaan noin viidennes arvioi, että kaikki laajat terveystarkastukset toteutettiin keväällä normaalisti.

Myös syksyllä 2020 joissakin paikoissa osa määräaikaisista terveystarkastuksista on päätetty jättää tekemättä. Eriarvoisuus palvelujen saannissa on havaittavissa myös toisen asteen ja korkeakoulujen opiskeluterveydenhuollossa.

– Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun saatavuus on ammattilaisten mielestä pysynyt pääasiassa ennallaan, arvioi THL:n johtava asiantuntija Arja Hastrup.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.