Lasten oireet COVID-19-taudissa

Sairaalassa tutkituista lapsista 58,5 prosentilla korkein mitattu lämpö oli alle 37,5 °C.

Kiinalaiset tutkivat Wuhanin lasten­sairaalassa 1 391 lapsipotilaan nenä­nielunäytteet, ja niistä 171:stä (12,3 prosenttia) löytyi uusi koronavirus (61 prosenttia poikia). Tutkitut olivat oireisia tai oireettomia lapsia, joilla oli kontakti todettuun tai epäiltyyn COVID-19-tapaukseen.

Sairastuneiden lasten keski-ikä oli 6,7 vuotta (1 vrk – 15 v). Taudinkuva vaihteli: 16 % koronaviruspositiivisista oli täysin oireettomia, 19 prosentilla oli tavanomainen ylähengitystieinfektio ja 65 %:lla todettiin pneumonia.

Tavallisin oire oli yskä (48,5 prosenttia). Nielu punoitti 46,2 prosentilla ja kuumetta oli 41,5 prosentilla. Myös muita tavallisia infektio-oireita ilmeni: ripulia (8,8 prosenttia, väsymystä (7,6 prosenttia), nuhaa (7,6 prosenttia), oksentelua (6,4 prosenttia) ja tukkoisuutta (5,3 prosenttia). Sairaalaantulovaiheessa 28,7 prosentilla oli takypneaa ja 42,7 prosentilla takykardiaa.

Sairaalassa hoidetuista lapsista ainoastaan kolme tarvitsi tehohoitoa ja mekaanista hengitystukea. Heillä kaikilla oli vakava perussairaus (hydronefroosi, leukemia ja suolentuppeuma). Kymmenkuiselle lapselle, jolla oli suolentuppeuma, kehittyi monielinvaurio ja hän menehtyi 4 viikon hoidon jälkeen.

Huomionarvoista on, että sairaalassa tutkituista lapsista 58,5 prosentilla korkein mitattu lämpö oli alle 37,5 °C ja ainoastaan 9,4 prosentilla lämpö kohosi yli 39 °C:n.

COVID-19-tauti ei siis näytä juuri erottuvan muista lasten infektioista, ellei laboratoriotestiä ole käytössä.

Lu X, Zhang L, Du H ym. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med, verkossa ensin 18.3.2020. doi: 10.1056/NEJMc2005073

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 13/2020.