Lasten raudanpuute ilman anemiaa – ravitsemusohjaus toimii

Sokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kokeessa tutkittiin ilman anemiaa ilmenevää raudanpuutetta.

Raudanpuute vaikuttaa haitallisesti aivojen kasvuun ja kehitykseen ja altistaa raudanpuuteanemialle. Raudanpuutteessa ilman anemiaa ravitsemusohjaukseen yhdistetty lisä­rauta ei kuitenkaan parantanut taaperoikäisten kognitiivisia taitoja verrattuna pelkkään ravitsemusohjaukseen, vaikka lisärautaa saaneilla rautavarastot olivat suuremmat.

Sokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kokeessa tutkittiin ilman anemiaa ilmenevää raudanpuutetta terveillä 1–3-vuotiailla.

Perheet saivat ravitsemusohjauksen yhteydessä tietoa rautapitoisista ruoka-aineista, raudan imeytymiseen vaikuttavista ruoista ja raudanpuutetta ehkäisevistä ruokailutavoista. Puolet lapsista sai 4 kuukauden rautalääkityksen (6 mg/kg/vrk/2) ja puolet lumetta. Lapsilta mitattiin 4 ja 12 kuukauden kohdalla Early Learning Composite -pisteet (ELC), jotka kuvastavat hienomotoriikkaa, kielellisiä taitoja ja visuaalista hahmottamista ikävakioituna keskiarvona, ja Mullen Scales of Early Learning -pisteet (MSEL), jotka sisältävät lisäksi karkeamotoriset taidot.

ELC-pisteissä havaittiin 4 kuukauden kohdalla 1,1 pisteen ero ryhmien välillä ja 12 kuukauden kohdalla 4,1 pisteen ero. Myös MSEL-pisteet olivat samankaltaiset ryhmien vertailussa.

Alkuvaiheen ferritiinitaso oli 10,0 μg/l ja vuoden kuluttua 22,8 μg/l. Ero ryhmien välillä oli 4 kuukauden kontrollissa 16,9 μg/l ja 12 kuukauden käynnillä 3,9 μg/l. Lisärautaa saaneista kenelläkään ferritiinitaso ei ollut 4 kuukauden kohdalla alle 14 μg/l. Hemo­globiinitasossa ei ollut eroa ryhmien välillä, eikä raudanpuuteanemiaa havaittu seurannassa.

Parkin PC, Borkhoff CM, Macarthur C ym; TARGet Kids! Collaboration. Randomized trial of oral iron and diet advice versus diet advice alone in young children with non-anemic iron deficiency. J Pediatr, verkossa ensin 4.2.2021. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.01.073.

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 15/2021.