Lastenreumaa sairastavilla hieman muita enemmän vakavia infektioita

Väitöstutkimuksessa verrattiin veriviljelypositiivisen infektion, keuhkokuumeen ja akuutin munuaistulehduksen ilmaantuvuutta lastenreumapotilaiden ja muiden samanikäisten välillä.

Lastenreuman aiheuttama elimistön puolustusjärjestelmän häiriö altistaa potilaat infektioille. Uusien reumalääkkeiden avulla rauhoitetaan lastenreuman tulehdusreaktiota, mutta toisaalta lääkkeet saattavat lisätä infektioriskiä.

LL Päivi Salonen selvitti väitöstyössään valtakunnallisten rekisterien avulla suomalaisten lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ilmaantuvuutta vuosina 1999-2014. Tutkimuksessa verrattiin veriviljelypositiivisen infektion, keuhkokuumeen ja akuutin munuaistulehduksen ilmaantuvuutta näiden potilaiden ja muiden samanikäisten välillä. Lisäksi potilasasiakirjoista kerättiin tietoa potilaiden lastenreumaan ja infektioihin liittyvistä erityispiirteistä.

Tutkimuksen mukaan alle 18-vuotiailla lastenreumaa sairastavilla potilailla esiintyi vain hieman enemmän vakavia infektioita kuin saman ikäisellä normaaliväestöllä.

Immuunipuutteisen potilaan vakavaan infektioon on aina reagoitava nopeasti

Tutkimuksessa todettiin vuosina 2004-2011 viisi veriviljelypositiivista infektiota lapsilla, jotka olivat äskettäin sairastuneet lastenreumaan. Kaikki potilaat toipuivat infektiosta hyvin. Keuhkokuumeen ilmaantuvuus kasvoi merkittävästi sekä lastenreumapotilailla että kontrolliryhmällä vuosina 1999-2014, mutta vuosina 2007-2014 se oli merkittävästi suurempi lastenreumapotilailla. Vastaavana aikana myös metotreksaatin ja biologisten reumalääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi. Kahden potilaan keuhkokuume johti kuolemaan. Toisaalta sairaalahoitoa vaatineet infektiot (keuhkokuume ja akuutti munuaistulehdus) vähenivät seurantavuosien aikana.

- Aktiivinen reumatauti, usean reumalääkkeen samanaikainen käyttö tai jokin liitännäissairaus olivat infektion riskitekijöinä noin puolella vakavan keuhkokuumeen sairastaneista lastenreumapotilaista, Salonen toteaa väitöstutkimuksessaan.

Uudet tehokkaat reumalääkkeet saattavat lisätä potilaiden vakavia ja taudinkuvaltaan poikkeavia infektioita, minkä vuoksi immuunipuutteisen potilaan vakavaan infektioon on aina reagoitava nopeasti. Toisaalta infektiot ovat yleensä hyvin hoidettavissa, ja ilman tehokasta reumasairauden hoitoa infektioriski nousee.

Lääketieteen lisensiaatti Päivi Salosen lastentautiopin alaan liittyvä väitöskirjatyö tarkastetaan Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 22.1.2021.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.