Laulettu musiikki edistää aivoverenkiertohäiriöstä toipumista

Potilaat oppivat ja muistivat lauletun tarinan paremmin kuin puhutun.

Psykologian maisteri Vera Leo tutki väitöskirjassaan, miten laulettu musiikki vaikuttaa aivoverenkiertohäiriöstä toipumiseen. Väitöstutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä sekä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– Tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että laulettu musiikki on tehokas työkalu, jonka avulla voidaan edistää aivoverenkiertohäiriön jälkeistä kielellistä oppimista. Sen avulla voidaan myös tehostaa kielellistä, kognitiivista, emotionaalista ja hermostollista toipumista, Leo sanoo yliopiston tiedotteessa.

Potilaita tutkittiin muun muassa neuropsykologisten tutkimusten ja magneettikuvantamisen avulla sekä mielialakyselyllä.

Tutkimuksessa oli kolme vaihetta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa 31 potilaalle esitettiin uusia tarinoita sekä laulettuna että puhuttuna. Toinen osatutkimus selvitti kielellisestä oppimistehtävästä saatujen tulosten taustalla olevia kognitiivisia ja neuraalisia mekanismeja.

Kolmannessa osatutkimuksessa yhdistettiin kahden eri tutkimuksen aineistot 83 henkilöä kattavaksi aineistoksi. Osatutkimuksessa tutkittiin, miten kahden kuukauden ajan tapahtuva päivittäinen laulumusiikin, instrumentaalimusiikin tai äänikirjojen kuuntelu vaikutti toipumiseen.

Kahden ensimmäisen osatutkimuksen tulokset paljastivat, että potilaat oppivat ja muistivat lauletun tarinan paremmin kuin puhutun tarinan.

Kolmannen osatutkimuksen tulokset osoittivat, että päivittäinen lauletun musiikin kuuntelu paransi puhekyvyn ja kielellisen muistin toipumista tehokkaammin kuin instrumentaalimusiikin tai äänikirjojen kuuntelu.

– Lauletulla musiikilla oli tutkimuksessa kuntoutuksellisin vaikutus, joka linkittyy aivojen rakenteelliseen ja toiminnalliseen toipumiseen ohimo- ja päälakilohkojen verkostoissa, Leo sanoo.

Leon mukaan aivojen plastisuuden kannalta aivoverenkiertohäiriöstä toipumisen akuuttivaiheessa olisi tärkeää saada musiikki osaksi kuntoutusta.

PsM Vera Leo väittelee 2.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Effects of vocal music on verbal learning and long-term recovery after stroke" (Lauletun musiikin vaikutus AVH:n jälkeiseen kielelliseen oppimiseen sekä pitkäaikaiseen AVH:sta toipumiseen).

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.