Leikkauksia kannattaa lykätä pallolaajennuksen jälkeen

Leikkaus lisää aina sydänpotilaan vakavia sydäntapahtumia, ja suunniteltuja leikkauksia on järkevää lykätä sydänsairauden vakaaseen vaiheeseen.

Sydänpotilaan leikkaustoimenpiteisiin liittyy jo sinänsä lisääntynyt sydänkomplikaatioiden vaara, jonka suuruuteen vaikuttavat sydänsairauden ja toimenpiteen vaikeus. Vastikään asennettuun sepelvaltimostenttiin näyttää myös kehittyvän leikkauksen jälkeen normaalia helpommin tukkivaa hyytymää, joka voi aiheuttaa ison sydäninfarktin tai johtaa kuolemaan.

Laajan amerikkalaisen selvityksen mukaan näyttää järkevältä pyrkiä lykkäämään elektiivisiä leikkauksia vähintään puolen vuoden päähän pallolaajennushoidosta.

Laajassa veteraanisairaaloiden potilasaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa selviteltiin erilaisten leikkaustoimenpiteiden vaikutusta sydäntapahtumien vaaraan potilailla, joille oli asennettu sepelvaltimostentti vuosina 2000–2010. Tutkimuksessa vertaistettiin noin 20 000 leikkaushoidossa käynyttä stenttipotilasta 40 000 leikkaamattomaan potilaaseen ja verrattiin näissä ryhmissä 30 postoperatiivisen päivän sydäntapahtumien vaaraa.

Vakavien sydäntapahtumien määrä oli luonnollisesti leikkausryhmässä suurempi (3,1 % vs. 1,9 %) kuin verrokkiryhmässä vastaavana ajankohtana pallolaajennuksen jälkeen. Absoluuttinen lisäriski oli heti stentin asennuksen jälkeen yli 3 %, mutta vakiintui kuudessa kuukaudessa 1 %:n tasolle.

Suuren elektiivisen toimenpiteen leikkausriskit olivat selvästi pienemmät, kun leikkaus tehtiin vasta yli puoli vuotta pallolaajennuksen jälkeen. Ensimmäisen polven lääkestentin saaneilla leikkauksen lykkääminen näytti myös vähentävän leikkaukseen liittyvää lisäriskiä, mutta metalliverkkoputkia käytettäessä mahdollinen hyöty ei ollut tilastollisesti merkittävä.

Leikkaus lisää aina sydänpotilaan vakavia sydäntapahtumia, ja suunniteltuja leikkauksia on järkevää lykätä sydänsairauden vakaaseen vaiheeseen. Sepelvaltimostentin asennuksen jälkeen leikkausajankohtaa harkittaessa otetaan aina huomioon stentin tyyppi, mahdollisen stenttitromboosin seuraukset sekä leikkauksen lykkäämisestä aiheutuvat haitat. Uuden polven lääkeverkkoputket peittyvät endoteelillä nopeammin kuin tässä tutkimuksessa arvioidut lääkeverkkoputket, mikä oletettavasti lisää leikkausten turvallisuutta.

Lähde:
Holcomb CN, Graham LA, Richman JS ym. The incremental risk of noncardia surgery on adverese cardiac events 
following coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2014;64:2730–9.

Lue lisää: Juoksu vahvistaa luita

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/15.