Leikkaus vai seuranta pitkittyneessä iskiaksessa?

Iskiaksen pitkittyessä leikkaushoito on selvästi parempi kuin odottaminen, että aika parantaa.

Lannerangan välilevytyrän kirurgian tehokkuudesta on tehty useita satunnaistettuja tutkimuksia ja useimmat osoittavat, että pitkäaikaisseurannassa potilaat pärjäävät hyvin ilman leikkaustakin. Pitkittyneessä iskiaksessa tilanne on satunnaistetun tutkimuksen mukaan toinen.

Yhdessä sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin 4–12 kuukautta kestänyttä iskiaskipua eli kroonista tilannetta. Satunnaistetusti potilaille tehtiin L4–S1-väleihin mikroskopia-avusteisesti välilevytyrän poisto tai heitä seurattiin vielä 6 kuukautta ilman leikkausta.

Konservatiivisesti hoidetuista 22 jouduttiin leikkaamaan 11 kuukauden aikana. Tutkimuksen alussa jalan kipua kuvaavat VAS-pisteet olivat leikkausryhmässä 7,7 ja seurantaryhmässä 8,0 ja 6 kuukauden kohdalla vastaavasti 2,8 ja 5,2. Myös muissa selän toimintaa mittaavissa muuttujissa leikkausryhmä pärjäsi paremmin. 9 potilasta sai kuitenkin leikkauskomplikaatioita ja 1 jouduttiin leikkaamaan uudelleen residiiviprolapsin vuoksi.

Tutkijat päättelivät, että iskiaksen pitkittyessä leikkaushoito on selvästi parempi kuin odottaminen, että aika parantaa. Tulos on selkeä, mutta hoitavan lääkärin, fysioterapeutin ja potilaan tulee aina punnita tapauskohtaisesti ­leikkaushoidon ja konservatiivisen hoidon haitat ja hyödyt.

Bailey CS ym. Surgery versus conservative care for persistent sciatica lasting 4 to 12 months. N Engl J Med 2020;382:1093–102.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 36/2020.