Leikki-ikäisten ruokavaliossa on parantamisen varaa

Vain prosentti lapsista söi kasviksia, hedelmiä ja marjoja ravitsemussuositusten mukaisesti.

Vain 14 prosentilla suomalaisista leikki-ikäisistä on hyvä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu. Tämä ilmenee Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. (Koivuniemi E ym. JAND 2.8.2021) Ruokavalion laadun ja lasten ylipainon välillä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa todettu yhteyttä.

Valtakunnallisesti neuvoloissa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin 766 leikki-ikäisen eli 2–6-vuotiaan lapsen ruokavalion ravitsemuksellista laatua ja sen yhteyttä lapsen ylipainoon ja lihavuuteen. Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien koulutuksen, tulotason ja elintapojen yhteyttä lapsen ruokavalioon.

Ruokavalion ravitsemuksellinen laatu selvitettiin tarkoitukseen kehitetyllä menetelmällä, joka kuvaa lapsen ruokavalion laatua esimerkiksi kasvisten käytön ja sokerin saannin osalta. Lisäksi terveydenhoitajat mittasivat neuvoloissa lapsen pituuden ja painon.

– Tutkimuksemme osoittaa, että valtaosalla leikki-ikäisistä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on kohtalainen tai heikko. Tässä poikkileikkaustutkimuksessa emme kuitenkaan todenneet yhteyttä ruokavalion laadun ja lapsen ylipainon välillä, kertoo tohtorikoulutettava Ella Koivuniemi Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta tiedotteessa.

Vanhempien koulutustaso vaikuttaa

Vain yksi prosentti lapsista söi kasviksia, hedelmiä ja marjoja ravitsemussuositusten mukaisesti viisi annosta päivässä. Lisäksi vain 41 prosenttia lapsista käytti ravitsemussuositusten mukaisesti rasvatonta maitoa ja 38 prosenttia kasvirasvapohjaista levitettä leivän päällä.

Tutkimuksessa todettiin myös, että nuoremmilla, kaksivuotiailla lapsilla ja korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla oli parempi ruokavalion ravitsemuksellinen laatu verrattuna muihin lapsiin. Lisäksi niillä lapsilla, joiden vanhemmat arvioivat itse syövänsä terveellisesti, ruokavalion ravitsemuksellinen laatu oli todennäköisimmin hyvä.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.