Lihavuus ja alkoholi lisäävät rintasyöpäriskiä

Tämänhetkisen tiedon perusteella jokainen voi tehdä elintapavalintoja, jotka pienentävät riskiä sairastua.

Tällä hetkellä noin joka kahdeksannen suomalaisen naisen arvioidaan sairastuvan rintasyöpään, ja ennusteen mukaan vuonna 2020 löydetään uusia tapauksia jo yli viisi tuhatta. Yli puolet rintasyövistä todetaan vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.

Hormonaaliset tekijät ovat keskeisiä postmenopausaalisen (vaihdevuoden ohittaneiden) rintasyövän kehittymisessä. Myöhäinen puberteetti, aikainen menopaussi, raskaus nuorena ja imetys suojaavat taudilta, koska elimistön kumulatiivinen altistuminen naishormoneille (estrogeeneille) on vähäinen.

Myös liikunta suojaa postmenopausaaliselta rintasyövältä. Liikuntaan liittyvän suojavaikutuksen taustalla voi olla useita selittäviä tekijöitä, kuten alentunut estrogeenien ja androgeenien taso sekä yleiset edulliset vaikutukset aineenvaihduntaan ja insuliinisignalointiin.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Alkoholi ja rasva lisäävät syövän riskiä

Tärkeimmät ravintoon ja elintapoihin liittyvät rintasyövän riskiä lisäävät tekijät ovat lihavuus ja alkoholin käyttö. On ilmeistä, että sekä lihavuuden että alkoholin haitalliset vaikutukset selittyvät ainakin osittain elimistön hormonitasojen muutoksilla.

Rasvakudoksen estrogeenituontanto on keskeinen postmenopausaalisen rintasyövän kehitystä ja kasvua säätelevä tekijä. Pääosa vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten estrogeeneista tuotetaan nimittäin munasarjojen sijaan rasvakudoksessa.

Mitä enemmän naisilla on postmenopaussissa rasvakudosta, sitä enemmän heillä on verenkierrossaan estrogeeneja. Naisten rintasyövistä noin 70–80 prosenttia ilmentää estrogeeni- ja progesteronireseptoreita, joita pidetään indikaattoreina syövän estrogeenivasteisuudesta. Rinnan rasvakudoksen estrogeenituotanto on siten tärkeä vaikutuskohde, kun etsitään keinoja rintasyöpäriskin pienentämiseen.

Myös kohtuullinen alkoholin käyttö on yhteydessä lisääntyneeseen postmenopausaaliseen rintasyövän riskiin. Alkoholin syöpäriskiä lisäävän vaikutuksen on arvioitu perustuvan mm. karsinogeenisten aineenvaihduntatuotteiden, kuten asetaldehydin, muodostukseen, lisääntyneeseen prostaglandiinien ja vapaiden happiradikaalien muodostukseen sekä lisääntyneeseen lipidiperoksidaatioon. Erityisesti rintasyövän osalta merkityksellistä voi olla myös se, että alkoholi nostaa elimistön estrogeenitasoa.

Soija, pellava ja seesami mahdollisia suojia

Rintasyövältä mahdollisesti suojaavia ravintotekijöitä on etsitty erityisesti syötävistä kasveista. Erityisen ahkerasti on tutkittu ns. kasviestrogeeneja (fytoestrogeeneja), sillä väestötason tutkimukset viittaavat siihen, että runsas kasviestrogeenien saanti ravinnosta liittyisi pieneen rintasyöpäriskiin.

Ravinnossamme on useita erilaisia kasviestrogeeneja, joista yleisimpiä ovat isoflavonit ja lignaanit.

Isoflavoneja on runsaasti soijaproteiinissa, kun taas lignaanit esiintyvät aina, lignaanirikasta seesamiöljyä lukuun ottamatta, osana kasvikuituja. Parhaita ravinnon lignaanilähteitä ovat pellava ja seesami.

Juttu perustuu Lääkärilehdessä 21/2014 julkaistuun artikkeliin "Lihavuuden vaikutus estrogeenisignalointiin ja rintasyöpäriskiin".

Kirjoittanut:
Niina Saarinen
dosentti, erikoistutkija
Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
Sari Mäkelä
LT, professori
Turun yliopisto, biolääketieteen laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus