Lihavuuskirurgia nujertaa diabeteksen pitkäksi aikaa

Lihavuuskirurgia tehoaa tyypin 2 diabetekseen viiden vuoden jälkeenkin, osoittaa tutkimus.

Bariatrinen kirurgia laihduttaa, lisää potilaan elämänlaatua ja parantaa usein tyypin 2 diabeteksen. Pitkäaikaisseurantoja viimeksi mainitusta hyödystä on niukasti, mutta nyt siitäkin on saatu näyttöä 150 potilaan aineiston viiden vuoden seurannasta.

Tutkimuksessa yhteensä 134 potilaalla täyttyi viiden vuoden seuranta-aika. Tutkimuksen alussa ryhmän glyko­sy­loituneen hemoglobiinin keskiarvo oli 9,2 ± 1,5 % ja painoindeksi 37 ± 3,5 kg/m2. Potilaat satunnaistettiin joko pelkästään diabeteksen intensiivihoitoon ilman leikkausta (konservatiivinen hoito) tai samaan hoitoon yhdistettiin leikkaus­hoito (joko mahalaukun ohitus tai putkitypistys eli sleeveleikkaus). ­Tavoitelluksi tulosmuuttujaksi määriteltiin glykosyloituneen hemoglobiinin putoaminen alle 6 %:iin.

Viiden vuoden päästä tavoitteessa oli konservatiivisen hoidon ryhmästä 2/38 potilasta (5 %), mahalaukun ohitus­ryhmästä 14/49 (29 %) ja putkitypistysryhmästä 11/47 (23 %) (p = 0,01). Myös muut seuratut muuttujat (painoindeksi, seerumin lipidiarvot, insuliinin käyttö, elämänlaatu) olivat leikkausryhmässä merkittävästi paremmat kuin konservatiivisen hoidon ryhmässä.

Tutkimus osoittaa selvästi lihavuus­kirurgian pitkäaikaishyödyn tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Tarvitsemme toki edelleen vielä pitempää seurantaa myös muista endokrinologisista vaikutuksista, sillä muuttaahan erityisesti mahalaukun ohitus suoliston anatomiaa ja fysiologiaa melko rajusti.

Lähde: Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP ym. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes – 5-year outcomes. N Engl J Med 2017;376:641–51.

Kirjoittaja:
Hannu Paajanen
gastrokirurgian professori

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/2017.