Lihavuuskirurgia voi hyödyttää myös teini-ikäisiä

Ruotsalaistutkimuksen mukaan lihavuusleikkauksista voisi olla hyötyä myös teini-ikäisille. Tutkittavien paino putosi ja elämänlaatu parani.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan lihavuusleikkauksista voisi olla hyötyä myös teini-ikäisille. Tutkittavien paino putosi ja elämänlaatu parani.

Tutkimuksessa oli mukana 81 nuorta, joille tehtiin vatsalaukun ohitusleikkaus. Tutkittavat olivat 13–18-vuotiaita ja heidän painoindeksinsä oli 36–69 kg/m2. Verrokkiryhminä oli 81 nuorta, joita hoidettiin tavanomaisin menetelmin ja 81 aikuista, joille myös tehtiin vatsalaukun ohitusleikkaus. Tutkittavia seurattiin kahden vuoden ajan. Tähän asti lihavuusleikkauksia on Ruotsissa tehty vain poikkeustapauksissa alaikäisille.

International Journal of Obesity -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan lihavuusleikkauksesta oli hyötyä: kahden vuoden kuluttua leikkauksesta nuorten paino oli pudonnut keskimäärin 133 kilosta 89 kiloon. Heidän elämänlaatunsa oli parantunut ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät vähentyneet. Lihavuusleikkauksen läpikäyneet laihtuivat kahdessa vuodessa 32 %. Aikuisten verrokkiryhmä laihtui 31 % ja tavanomaista hoitoa saaneet nuoret laihtuivat 3 %.

Tutkimuksen johtaja, Sahlgrenska Akademin tutkija Torsten Olbersin mukaan tutkituilla nuorilla oli paljon ongelmia. Heillä oli lihavuuteen liittyviä psykososiaalisia ongelmia, mutta myös psyykkisiä häiriöitä ja ADHD:ta. Vaikka tutkittavien elämänlaatu parantui, monille jäi psyykkisiä ongelmia leikkauksen ja sitä seuranneen painonpudotuksen jälkeenkin. Lisäksi osalle tuli leikkausta vaativia komplikaatioita, kuten suolenkiertymiä tai sappikiviä. Haittavaikutuksia esiintyi kolmanneksella leikatuista.

Tutkijat toteavat, että kysymyksessä on potilasryhmä, jolle on vain vähän tehoavia hoitokeinoja tarjolla. Tutkitut nuoret olivat yrittäneet laihtua monin tavoin ennen lihavuusleikkausta. Tutkijoiden mukaan pitäisi harkita, voitaisiinko lihavuusleikkauksia tehdä nykyistä enemmän myös teini-ikäisille. Tutkimuksessa korostetaan, että potilaiden psyykkisten ja fyysisten ongelmien vuoksi huolellinen seuranta on tarpeen.

Tietoa tarvitaan lisää

TYKS:n gastrokirurgi, dosentti Paulina Salminen kertoo, ettei Suomessa ole tehty yhtään lihavuusleikkausta alaikäisille. Salminen painottaa, että potilasvalinta on lasten kohdalla vielä tarkempaa kuin aikuisilla.

– Lihavuusleikkaus on koko loppuelämään vaikuttava toimenpide, jonka seuraukset potilaan pitää pystyä ymmärtämään. Teini-iässä se voi olla vaikeampaa kuin aikuisena.

Suomessa ei tällä hetkellä suunnitella lihavuuskirurgian laajentamista teini-ikäisiin. Salminen pitää kuitenkin mahdollisena, että jossain vaiheessa lihavuusleikkauksia tullaan tekemään myös teini-ikäisille.

– Joillekin potilaille teini-iässä tehdystä lihavuusleikkauksesta voisi olla hyötyä, kuten ruotsalaistutkimuksessa todettiin. Ensin pitää kuitenkin saada lisää tietoa sekä leikkausten pitkäaikaistuloksista alaikäisillä että optimaalisesta potilasvalinnasta.

Hertta Vierula
toimittaja

Julkaistu aiemmin www.laakarilehti.fi.

Lue lisää jutun aiheesta