Lihavuusleikkauksen jälkeinen itsemurhariski Pohjoismaissa

Naisilla itsemurhariski oli pienempi kuin miehillä.

On hyvin tiedossa, että bariatrinen kirurgia vähentää lihavien varhaisempaa kuolleisuutta ja useita liitännäissairauksia. Leikkauksen jälkeen potilaat toki laihtuvat, mutta heillä on suurempi itsemurhariski kuin väestössä. Nyt asiaa on tutkittu Pohjoismaissa.

Yhteensä 49 977 leikatun potilaan (1982–2012) itsemurhariskiä seurattiin kartoittamalla 11 riskitekijää monimuuttuja-analyysissä. Itsemurhia tapahtui 98.

Naisilla itsemurhariski oli pienempi kuin miehillä. Potilaan ikä tai lihavuuden liitännäissairaudet eivät lisänneet riskiä eikä myöskään leikkaustekniikka (avoleikkaus tai laparoskopia).

Sen sijaan useat psykiatriset sairaudet (mm. depressio, mania, skitsofrenia,) lisäsivät itsemurhariskiä merkittävästi. Mahalaukun ohitusleikkauksen läpikäyneillä itsemurhariski oli hieman suurempi kuin muilla. Tulos ei liene yllätys, mutta tuskin Suomessa tehdään mahalaukun ohitusleikkauksia, jos potilaalla on tiedossa oleva psykiatrinen sairaushistoria.

Kauppila J ym. Risk factors for suicide after bariatric surgery in a population-based nationwide study in five nordic countries. Ann Surg, verkossa ensin 9.7.2020. doi: 10.1097/SLA.0000000000004232.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50/2020.