Liikunta vähentää huonokuntoisten miesten äkillisiä sepelvaltimotautikuolemia

Jo puolen tunnin reipas kävely voi vähentää riskiä, selviää väitöstutkimuksesta.

LL Magnus Hagnäsin väitöskirjassa todetaan, että kevyt liikunta voi vähentää huonokuntoisten miesten riskiä äkilliseen sepelvaltimotautikuolemaan.

Hagnäs havaitsi, että hyväkuntoisten miesten keskuudessa liikunnan määrällä ei ollut vaikutusta äkkikuolemien esiintyvyyteen samalla tavalla kuin huonokuntoisilla miehillä. Huonokuntoisiksi luokiteltiin miehet, jotka eivät jaksaneet harrastaa keskiraskasta liikuntaa, kuten juoksua.

Huonon kunnon havaittiin vahvistavan muiden sepelvaltimotautikuolemille altistavien tekijöiden vaikutusta. Rasituskokeessa todettu huono kunto ja sydänfilmin hapenpuutelöydös yhdessä moninkertaistivat sepelvaltimotautikuoleman riskin.

Tutkimus perustuu Kuopio Ischaemic-Heart Disease Risk Factor Study -aineistoon, jossa seurattiin noin 3 000 keski-ikäistä miestä yli 20 vuoden ajan.

Magnus Hagnäs väitöskirja "The association of cardiorespiratory fitness, physical activity and ischemic ECG findings to coronary heart disease-related deaths among men" tarkastetaan perjantaina 12.1 klo 12 Oulun yliopistossa. Väitöstilaisuus pidetään Lapin keskussairaalassa.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.