Likitaitteisuus lisääntyi kouluikäisillä koronavuonna

Oletetta­vasti nuorempien lasten silmät reagoivat ympäristön muutoksiin herkemmin.

Kun koulut siirtyivät etäopetukseen ja koronapandemiaan liittyi kaikkialla muitakin rajoituksia, lapset viettivät aikaa vähemmän ulkona ja enemmän ruudun ääressä. Prospek­tiivisessa poikittaistutkimuksessa havaittiin myopian lisääntyneen lapsilla tänä aikana. Myopia kolminkertaistui 6-vuotiailla, kaksinkertaistui 7-vuotiailla ja 1,4-kertaistui 8-vuotiailla. Oletetta­vasti nuorempien lasten silmät reagoivat ympäristön muutoksiin herkemmin.

Kiinalaislapsilta on kuuden vuoden ajan määritetty näöntarkkuus vuosittain (manifesti refraktio eli ilman tippoja). Taittovirhettä arvioitiin laitteella, joka mittaa molempien silmien refraktiota ja havaitsee ± 7,50 D:n taittovirheen. Mikäli mittausalue ylittyi tai alittui, analyyseissä käytettiin ± 8,00 D:n arvoa. Lapset ohjattiin lisätutkimuksiin, jos näössä havaittiin merkittäviä poikkeavuuksia.

Lapsilla todettiin merkittävä myopian lisääntyminen (–0,3 D) koronavuonna verrattuna edeltävien viiden vuoden mittauksiin. Muutos oli suurin 6–8-vuo­tiailla ja havaittavissa myös 9–13-vuo­tiailla. Tytöille kehittyi likitaitteisuutta nuoremmalla iällä kuin pojille. Oikea silmä oli vasenta enemmän myooppi.

Likitaitteisuuden esiintyvyys vuoden 2020 aikana verrattuna vuosiin 2015–2019 suureni 6-vuotiailla (21,5 % vs. 5,7 %), 7-vuotiailla ja 8-vuo­tiailla. Lapsista 62:lla todettiin mittausalueen alittava (< –8,00 D) taittovirhe, alueen ylittäviä arvoja ei todettu.

WHO:n arvion perusteella puolet maailman väestöstä on likitaitteisia vuoteen 2050 mennessä. Myopian yksi merkittävä riskitekijä on lasten riittämätön ulkona oleskelu. Tämä on hyvä muistaa liikkumisrajoitusten edelleen jatkuessa. Lapset ovat kriittisessä iässä likitaittoisuuden kehittymisen suhteen.

Wang J, Li Y, Musch DC, Wei N ym. Progression of myopia in school-aged children after COVID-19 home confinement. JAMA Ophthalmol, verkossa ensin 14.1.2021. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.6239

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 7/2021.