Lipaston päälle sijoitettu televisio on riski pikkulapsille

Pudonneiden televisioiden lapsille aiheuttamat vammat ovat tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan lisääntyneet 95 prosenttia viimeksi kuluneiden 22 vuoden aikana. Suurin osa loukkaantuneista lapsista oli alle viisivuotiaita. Yleisimpiä olivat pää- ja niskavammat.

Pudonneiden televisioiden lapsille aiheuttamat vammat ovat tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan lisääntyneet 95 prosenttia viimeksi kuluneiden 22 vuoden aikana. Suurin osa loukkaantuneista lapsista oli alle viisivuotiaita. Yleisimpiä olivat pää- ja niskavammat.

Alle viisivuotiaiden lasten saamat vammat lisääntyivät tutkimusjakson aikana 125,5 prosenttia, käy ilmi Pediatrics-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Ohion Columbuksessa sijaitsevan kansallisen lastensairaalan tutkijaryhmä selvitti tiedot lähes 381 000:sta alle 18-vuotiaasta potilaasta, jotka tarvitsivat Yhdysvalloissa ensiapua television aiheuttaman vamman vuoksi vuosina 1990–2011. Vuositasolla se merkitsi noin 17 300:aa lasta. Potilaista noin 64 prosenttia oli alle viisivuotiaita ja lähes 61 prosenttia poikia.

Yli puolet vamman aiheuttaneista onnettomuuksista (52,5 %) johtui television putoamisesta. Toiseksi yleisin vamman aiheuttanut tapahtuma (38,1 %) oli televisioon törmääminen.

Television putoamisesta aiheutuneet vammat lisääntyivät tutkimusjakson aikana 95 prosenttia, kun taas televisioon törmäämisestä aiheutuneet vammat vähenivät 71,9 prosenttia. Lipastojen tai niitä vastaavien huonekalujen päältä pudonneiden televisioiden aiheuttamat vammat lisääntyivät peräti 344 prosenttia.

Lipaston laatikot askelmina

Tutkijat pitävät tulosta hälyttävänä.

"Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, lapset voivat aukoa lipaston laatikoita käyttääkseen niitä askelmina tavoitellessaan televisiota. Silloin sekä lipasto että televisio voivat kaatua lapsen päälle", tutkijat kirjoittavat MedPage Today -uutissivuston mukaan.

Yleisimpiä olivat pää- ja niskavammat (63,3 %) sekä alaraajavammat (21,5 %). Yli kaksi kolmannesta vammoista oli haavoja (36,7 %) tai pehmytkudosvaurioita (35,1 %).

Tutkijat pitävät vastaanottimien määrän lisääntymistä kodeissa yhtenä mahdollisena onnettomuuksien lisääntymisen syynä. He tosin huomauttavat, että jos se olisi ainoa syy, myös televisioon törmäämisestä aiheutuneiden vammojen määrän olisi pitänyt lisääntyä. Yksi mahdollinen selitys on heidän mukaansa kuvaputkitelevisioiden vaihtuminen litteisiin näyttöihin, joille valitaan usein erilainen paikka kuin vanhoille kuvaputkitelevisioille.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia