Lisääkö vai vähentääkö kahvi rytmihäiriöitä?

Uusi laaja ja hyvin toteutettu tutkimus ei anna viitteitä siitä, että kahvi lisäisi rytmihäiriöitä.

Kahvilla on useita edullisia biologisia vaikutuksia, mutta sen on uskottu lisäävän rytmihäiriöiden vaaraa. Tutkimustietoa ei kuitenkaan ole ollut, eikä uusi laaja ja hyvin toteutettu tutkimuskaan anna viitteitä siitä, että kahvi lisäisi rytmihäiriöitä – päinvastoin.

Brittiläisen biopankin aineistoon perustuvassa seurantatutkimuksessa arvioitiin kahvinjuonnin ja rytmihäiriöiden (eteisvärinä, nopealyöntisyyskoh­taukset ja lisälyönnit) yhteyksiä yhteensä 386 258 henkilöllä (keski-ikä 56 v) vuosina 2006–18.

Keskimäärin 4,5 vuoden seurannassa ilmaantui 16 979 henkilölle rytmihäiriö. Jokainen päivittäinen kahvikupillinen vähensi rytmihäiriöiden (myös eteis­värinän) ilmaantumista 3 %, kun analyyseissä huomioitiin muut elämäntavat ja sairaudet. ­Geneettiset erot kofeiinimetaboliassa tai mendeliaaninen satunnais­taminen eivät vaikuttaneet tulokseen.

Elämäntapojen terveysvaikutuksista on vaikeaa saada varmaa tietoa, koska satunnaistaminen on yleensä mahdotonta. Tämä tutkimus osoittaa, että bio­pankit mahdollistavat tutkimusasetelmia, joissa voidaan osin välttää ­havainnoivien tutkimusten sudenkuoppia. Tutkimusjoukko oli tosin varsin terve eikä tietoa kahvinjuonnin jatkumisesta seurannan aikana ollut. Joka tapauksessa rytmihäiriöpotilaille kannattaa kertoa tutkimustiedosta eikä kieltää kategorisesti kahvinjuonnin nautintoa.

Kim EJ ym. Coffee consumption and incident tachyarrhythmias: reported behavior, mendelian randomization, and their interactions. JAMA Intern Med, verkossa ensin 19.7.2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.3616

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 34/2021.