Lonkkamurtuman leikkaus 12 tunnin kuluessa vähentää kuolleisuutta

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

Jo yli 12 tunnin leikkausviive saattaa lisätä lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuusriskiä, havaitsi lääketieteen lisensiaatti Markus Hongisto väitöstutkimuksessaan.

– Kuolleisuus 30 vuorokauden aikana oli vähäisempää potilailla, jotka leikattiin 12 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta, Hongisto toteaa Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Kuolleisuuteen vuoden kuluessa lonkkamurtumasta vaikuttivat sen sijaan enemmän potilaan perussairaudet kuin leikkaushoito 12 tunnin kuluessa.

Hongiston mukaan tarvitaan vielä laajempia tutkimuksia, ennen kuin hoitosuosituksia voidaan ehkä päivittää.

Tutkimusaineisto pohjautuu Seinäjoen keskussairaalassa kerättyyn potilasaineistoon ja hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitettuihin tietoihin.

Leikkausviiveen vaikutusta lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuuteen ja komplikaatioiden esiintyvyyteen on tutkittu paljon käyttäen yli 24 tunnin aikarajoja. Useimmat tutkimukset perustuvat rekisteriaineistoihin.

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

LL Markus Hongiston väitöstutkimus Fragility Hip Fracture – Predictive factors for mobility, institutionalization and survival tarkastetaan Tampereen yliopistossa 2. lokakuuta.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.