Lupaava lääke haavaiseen paksusuolitulehdukseen

Vedolitsumabi näyttää olevan tehokas ja turvallinen lääke haavaiseen paksusuolitulehdukseen.

Monoklonaalisiin vasta-aineisiin kuuluva vedolitsumabi on osoittautunut tehokkaaksi haavaisen paksusuolitulehduksen alku- ja ylläpitohoidossa. NEJM:ssä julkaistussa III faasin tutkimuksessa ei myöskään havaittu merkittäviä haittavaikutuksia

Yli 800 haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa potilasta jaettiin kahteen pääryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä 225 satunnaisesti valittua potilasta sai vedolitsumabia ja 149 potilasta lumelääkettä. Toisessa, avoimessa (open label) ryhmässä vedolitsumabia sai 521 potilasta.

Kliinisen vasteen sai kuuden viikon aikana 47,1 % vedolitsumabia saaneista potilaista ja 25,5 % lumeryhmän potilaista. Kliinisen remission saavutti 16,9 % vedolitsumabiryhmien ja 5,4 % lumeryhmän potilaista. Limakalvojen paranemisaste oli 40,9 % vedolitsumabiryhmissä ja 24,8 % lumeryhmässä.

Vedolitsumabilääkityksestä kuuden viikon aikana vasteen saaneet potilaat valittiin ylläpitohoitoon, jossa 122 potilasta sai vedolitsumabia joka kahdeksas viikko, 125 vedolitsumabia joka neljäs viikko ja 126 potilasta sai lumelääkettä.

52 viikon kohdalla kliinisen remission oli saavuttanut 41,8–44,8 % vedolitsumabia saaneista potilaista ja 15,9 % lumelääkitykselle siirretyistä potilaista.

Haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon tällä hetkellä käytettävissä olevilla lääkkeillä on merkittäviä haittavaikutuksia ja niiden tehossa on puutteita, joten uudet hoitomuodot ovat tarpeen.

Tutkijat huomauttavat, että vedolitsumabin turvallisuutta tulee vielä arvioida pitkäaikaisten epidemiologisten tutkimusten ja kliinisen kokemuksen perusteella.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta