Lyhyt antibioottikuuri toimii lasten avohoitoisessa keuhkokuumeessa

Tutkimukseen otettiin perusterveitä lapsia, joilla oli diagnosoitu avohoidossa keuhkokuume.

Sokkoutettu, satunnaistettu vertailukoe kartoitti 5 ja 10 vuorokauden pituisen suuriannoksisen amoksisilliinin tehoa lasten avohoitoiseen keuhkokuumeeseen. Taudista toivuttiin yhtä lailla molemmilla hoitolinjoilla.

Tutkimukseen otettiin perusterveitä lapsia, joilla oli diagnosoitu avohoidossa keuhkokuume: kuume edeltäneiden 48 tunnin aikana, röntgenkuvassa havaittu keuhkokuume, tihentynyt hengitys tai lisääntynyt hengitystyö tai tyypillinen auskultaatiolöydös. Osallistujien keski-ikä oli 2,5 vuotta ja 57 % heistä oli poikia.

Interventioryhmälle annettiin 5 vrk amoksisilliinia ja 5 vrk lume­lääkettä, verrokeille 10 vrk amoksisilliinia. Toipumista seurattiin vanhempien tekemien oirepäiväkirjojen perusteella sekä kliinisin kontrollikäynnein. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon sylkinäytteistä toteutettu CRP-seuranta.

Tutkimusprotokollan tiukan määritelmän mukaan lapsista toipui lyhyellä mikrobilääkekuurilla 89 % ja verrokki­ryhmäläisistä 91 %. Kliinisesti toipuneita oli 14–21 vrk:n seurannassa 86 % interventioryhmästä ja 84 % verrokkiryhmän potilaista.

Lasten keuhkokuumeista kolmasosa on virusten ja bakteerien, kolmasosa virusten ja kolmasosa bakteerien aiheuttamia. Käypä hoito -suosituksen mukaan lasten avohoitokeuhkokuumetta tulee hoitaa amoksisilliinilla 50–80 mg/kg/vrk kolmeen annokseen jaettuna 7 vuorokautta ja liittää hoitoon makrolidi, jos epäillään mykoplasmaa. Mikrobilääki­tyksen haittavaikutusten riski kasvaa lääkealtistuksen pitkittyessä.

Kanadalaistutkimus rohkaisee suosimaan lyhytkestoista antibioottikuuria, jos infektio ei vaadi sairaalahoitoa.

Pernica JM, Harman S, Kam AJ ym. Short-course antimicrobial therapy for pediatric community-acquired pneumonia: The SAFER randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2021;175:475–82.

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 22/2021.