Maahanmuuttajat käyttävät vähemmän mielenterveyspalveluja

Syyt eivät ilmene tutkimuksesta.

Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja harvemmin kuin kantasuomalaiset, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Erityisen harvoin palveluja käyttävät Lähi-idästä, Afrikasta ja Itä-Euroopasta kotoisin olevat.

Rekisteritutkimus osoitti, että mitä pidempään maahanmuuttajat olivat asuneet Suomessa, sitä todennäköisemmin he käyttivät psykiatrisia palveluja yhtä tiheästi kuin kantasuomalaiset.

Erityisen vähän palveluja käyttivät nuoret, vain vähän aikaa Suomessa asuneet.

Rekisteriaineistosta ei suoraan selviä, mitkä syyt ovat erojen taustalla. Niihin voivat vaikuttaa maahanmuuttajien vähäisemmät oireet, haluttomuus käyttää palveluja tai rakenteelliset esteet.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 40/2019.