Maailman lasten ja nuorten tuberkuloosikuolemat

Suurin kuolleisuus havaittiin 10–19-vuo­tiailla sekä HIV-positiivisilla Etelä-Afrikassa.

Tuberkuloosi voi tappaa jo ennen diagnosointia tai hoidon aloittamista, hoidon aikana tai sen päätyttyä. Eteläafrikkalainen tutkijaryhmä kartoitti maansa lasten ja nuorten tuberkuloosikuolleisuutta ja kuoleman riskitekijöitä. Suurin kuolleisuus havaittiin 10–19-vuo­tiailla sekä HIV-positiivisilla.

Vuosina 2004–16 Etelä-Afrikassa tuberkuloosin vuoksi hoitoa sai 729 463 lasta ja nuorta, ja 2,5 % heistä menehtyi. Yleistynyt tuberkuloosi todettiin 2 %:lla potilaista, ja 9 %:lla oli muu kuin keuhkotuberkuloosi. Hoidetuista 47 % oli alle 5-vuotiaita.

Vertailun vuoksi, vuonna 2020 Suomessa todettiin 174 tuberkuloositapausta, niistä 5 alle 15-vuotiailla.

Eteläafrikkalaislasten kuolleisuus tuberkuloosiin pieneni 3,3 %:sta 1,9 %:iin vuosina 2007–2016. Vakioitu kuolleisuussuhde (SMR-luku) oli pienin 5–9-vuotiailla. HIV-infektio, aiempi tuberkuloosin hoito ja muu tautimuoto kuin keuhko­tuberkuloosi lisäsivät kuoleman riskiä.

Retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa käytettiin kansallista, sähköistä ­tuberkuloosin hoitotietokantaa.

Maailmanlaajuisesti 98 % alle 20-vuo­tiaiden kuolemista tapahtuu kehittyvissä maissa, ja näistä 11 %:ssa syynä ovat HIV ja tuberkuloosi.

Osman M, du Preez K, Seddon JA ym. Mortality in South African children and adolescents routinely treated for tuberculosis. Pediatrics, verkossa ensin 10.3.2021. doi: 10.1542/peds.2020-032490

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 23/2021.