Magneettipanta helpotti närästystä

Ruokatorven sulkijalihaksen magneettipanta auttoi vähentämään koehenkilöiden närästystä ja pienensi lääkityksen tarvetta, osoitti NEJM-lehdessä julkaistu pienen potilasjoukon tutkimus.

Ruokatorven sulkijalihaksen ympärille asennettava magneettipanta helpotti koehenkilöiden ruokatorven refluksitaudin oireita. Titaanihelmistä valmistettu rengas auttoi vähentämään potilaiden närästystä ja pienensi lääkityksen tarvetta, osoittaa NEJM-lehdessä julkaistu kokeellinen tutkimus.

Ruokatorven alemman sulkijalihaksen ympärille asennettavan joustavan renkaan tarkoituksena on estää mahansisällön takaisinvirtausta ruokatorveen.

Tutkimuksessa magneettirengas asennettiin tähystyksessä sadalle refluksipotilaalle. Tutkimuksessa ei ollut mukana kontrolliryhmää. Potilaita seurattiin kolmen vuoden ajan.

Koehenkilöiden mediaani-ikä oli 53 vuotta (vaihteluväli 20–75 vuotta) ja heillä oli ollut refluksitauti yleisimmin 10 vuoden ajan (vaihteluväli 1–40 vuotta). Koehenkilöiden refluksitauti oli komplisoitumaton ja protonipumpun estäjät helpottivat jonkin verran heidän oireitaan. Potilaat olivat syöneet protonipumpun estäjiä keskimäärin viiden vuoden ajan.

Vuoden jälkeen 64 prosentilla potilaista (95 % luottamusväli 54–73) ruokatorven happopitoisuus väheni vähintään puolella aiempaan verrattuna.

Yli 90 prosenttia potilaista pystyi vähentämään protonipumpun estäjien käyttöä vähintään puolella aiempaan verrattuna. Potilaat arvioivat refluksitautiin liittyvän elämänlaatunsa parantuneen aikaan ennen leikkausta.

Yleisin haittavaikutus oli nielemisvaikeudet, joita oli 68 prosentilla potilaista leikkauksen jälkeen. Tutkittavista 11 prosenttia raportoi nielemisvaikeuksista ensimmäisen vuoden jälkeen ja 4 prosenttia vielä kolmen vuoden jälkeen.

Vakavia haittavaikutuksia tuli kuudelle potilaalle, joilta laite poistettiin.

Tutkijat pitävät menetelmää lupaavana, mutta sen pitkäaikaisvaikutuksia ja turvallisuutta tulee selvittää jatkotutkimuksissa.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.