Mahaverenvuodon riskiä lisäävät lääkeyhdistelmät

Tulos saatiin analysoimalla reseptilääkkeiden käyttöä ja maha-suolikanavan vuotoja noin 150 000 potilaalla.

Tulehduskipulääkkeet, mukaan luettuna koksibit (COX-2-estäjät) ja asetyylisalisyylihappo matalina annoksina, lisäsivät yhdessä serotoniiniselektiivisten masennuslääkkeiden (SSRI) kanssa käytettynä merkitsevästi ylemmän maha-suolikanavan verenvuotoja.

Samat tulehduskipulääkkeet, paitsi COX-2-estäjät, lisäsivät merkitsevästi ylemmän maha-suolikanavan verenvuotoja myös yhteiskäytössä kortikosteroidien, aldosteronin antagonistien tai antikoagulanttien kanssa.

Tulos saatiin analysoimalla reseptilääkkeiden käyttöä ja maha-suolikanavan vuotoja noin 150 000 potilaalla (930 900 potilasvuotta) tutkimuksessa, jossa kukin potilas toimi myös omana verrokkinaan.

Lähde:
Gastroenterology 2014;147:784–92 ja www.medpagetoday.com (24.9.2014)

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia