Nivelrikkopotilas hyötyy tulehduskipulääkkeestä

Tutkimuksen mukaan parasetamolin teho on vaatimaton.

Lonkan ja polven nivelrikon aiheuttama kipu lievittyy ja toimintakyky kohenee tulehduskipulääkkeillä. Parasetamolin teho todettiin vaatimattomaksi.

Tutkijat toteuttivat laajan verkostometa-analyysin, johon otettiin mukaan 1980–2015 julkaistut satunnaistetut vertailututkimukset tulehduskipulääkkeiden, parasetamolin ja lumelääkkeen tehosta nivelrikkopotilailla (vähintään 100 potilasta/lääkeryhmä). Mukaan tuli 74 tutkimusta, yhteensä 58 556 potilasta, 8 eri lääkeainetta (7 tulehduskipulääkettä ja parasetamoli) ja 22 eri annosta.

Kaikki tutkitut valmisteet lievittivät kipua lumelääkettä paremmin, ja neljä parasta interventiota olivat etorikoksibi 90 mg/vrk, rofekoksibi 50 mg/vrk, diklofenaakki 150 mg/vrk ja etorikoksibi 60 mg/vrk. Lumeeseen verrattuna 21 eri interventiota paransi toimintakykyä, joskin osa varsin vaatimattomasti. Vain kahden hoidon (diklofenaakki 150 mg/vrk ja rofekoksibi 25 mg/vrk) tulokset saavuttivat ennalta sovitun kliinisesti merkittävän tason. Diklofenaakki 150 mg/vrk osoittautui tehokkaimmaksi lääkkeeksi polven tai lonkan nivelrikosta kärsivän potilaan hoitoon. Parasetamolin teho jäi kummallakin mittarilla vähäiseksi.

Tulehduskipulääkkeiden sivuvaikutusriskeissä on eroa. Diklofenaakki lisää sydän- ja verisuonitapahtumien ja -kuoleman riskiä, mutta ruoansulatuskanavan riski on samaa luokkaa kuin koksibeilla. Naprokseeni taas on näitä turvallisempi sydämen, muttei mahan suhteen. Parasetamolin sivuvaikutusprofiili on näitä selvästi parempi.

Nivelrikkokipu heikentää toiminta- ja liikuntakykyä, ja tämä taas lisää kuolleisuutta. Jos kipu saadaan kuriin tehokkaalla hoidolla, voidaan ylläpitää potilaiden toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua, ja tällä on luultavasti myönteinen vaikutus kuolleisuuteen. Lyhytkestoisesti tarvittaessa otettava lääke on suositeltavampi kuin kiinteä lääkeannos.

Lähde: da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, Nartey L, Wandel S Juni P, Trelle S: Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet, verkossa ensin 17.3.2016.

kirjoittaja:
Markku Kauppi
professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16/2016.